Sociální služby

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.

Mimořádné dotační řízení pro sociální služby

MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Jedná se o II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření. 
Žádosti lze podávat podávat od 12. do 26. 10. 2020.

Více informací k dotační výzvě ZDE (211.73kB) 

Poradenská linka pro sociální služby

V pondělí 14. 9. 2020 spustí MPSV provoz poradenské linky pro sociální služby. Provoz linky bude zajištěn v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin.
Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozorňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemické situace

 

S účinností od 1. 9. 2020 platí některá mimořádná a ochranná opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví

 • Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb. Více ZDE

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06MB)
 

OCHRANNÉ A DESINFEKČNÍ POMŮCKY

Co se týče desinfekčních a ochranných pomůcek požadavky sociálních služeb jsme zaslali dopisem Ministerstvu zdravotnictví již 11. března. Resort neustále upozorňoval na nedostatek tohoto materiálu. Ochranné prostředky během nouzového stavu distribuovaly kraje dle dodávek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19.  Dotčená zařízení jsou povinna bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky, rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře ZDE. 

Ministerstvo zravotnictví připravilo v souvislosti s nákazou několik informačních videí:

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

 • 11. září MPSV vyhlásilo II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření. Podrobnosti ZDE
 • 9. září MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemické situace. Tato opatření jsou více metodicky rozpracovaná v Doporučeném postupu č.12. Podrobnosti k dispozici ZDE (345.14kB).
 • 1. září s účinností od 1. 9. 2020 platí některá mimořádná a ochranná opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví
 • 21. července MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn. Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří si během 1. výzvy požádali o odměny pro své zaměstnance, naleznete ZDE.
 • 3. července vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 4. července do odvolání upravující režimová opatření v zařízeních sociálních služeb. Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky v týdenních stacionářích, pobytových odlehčovacích službách, v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky návštěv v pobytových sociálních službách (vyjma chráněného bydlení) a v odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě.
 • 1. července  zrušilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 2. července, které nařizovalo vybraným poskytovatelům sociálních služeb povinnost přijímat nové klienty do zařízení pouze na základě negativního testu na přítomnost koronaviru.
 • 29. května MPSV spustilo sběr žádostí o mimořádnou dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.
 • 22. května byl vydán doporučený postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. Podrobněji ZDE
 • 18. května byl vydán doporučený posup, který definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. Podrobněji ZDE
 • 14. května bylo aktualizováno Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu. Jeho plné znění ZDE (553.35kB)
 • 13. května MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Detaily o výzvě ZDE
 • 11. května byl vydán Doporučený postup č. 9  pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. (Více informací ZDE)
 • 7. května MPSV publikovalo aktualizaci Doporučeného postupu č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Pracovní povinnost studentů svým usnesením zrušila vláda s platností od 11. 5. 2020
 • 4. května MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE a stanovisko k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE
 • 27. dubna byl vydán Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020
 • 24. dubna vláda schválila plán MPSV na postupné rozvolňování opatření zavedených v sociálních službách v souvislosti s COVID-19
 • 17. dubna MPSV vydalo Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))
 • 9. dubna Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb týkající se testování zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.
 • 31. března Ústřední krizový štáb vydal rozhodnutí ukládající krajům neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Pro hlášení nedostatku ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb využít interaktivního formuláře ZDE
 • 27. března vydává Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro domovy seniorů a současně mimořádné opatření, které nebylo konzultováno s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • 27. března vydán doporučený postup pro zařízení soc.služeb v případě vyhlášení karantény.
 • 25. března předložen návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení, který se týká rozšíření ošetřovného i rodinné příslušníky, kterým byla dočasně uzavřena sociální služba a pečovaly o osoby alespoň s I. stupněm příspěvku na péči.
 • 23. března se vláda dohodla na zajištění péče o děti od 3 do 10 let pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky, aby měli vhodné podmínky pro svou práci (usnesení vlády č. 276).
 • 23. března MPSV rozjelo telefonickou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc v sociální problematice a to na lince 1212.
 • 21. března MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb.
 • 20. března Zařízení sociálních služeb mohou ČSSZ po dobu trvání nouzového stavu zasílat Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) prostřednictvím svých datových schránek.
 • 18. března byl vydán doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy).
 • 16. března se vláda dohodla na zákazu vycházek mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb (usnesení vlády č. 239). Dochází též k uzavření některých typů zařízení sociálních služeb s účinností od 18. března. Zjednoduší se též administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.
 • 15. března byl vydán doporučený postup pro terénní a pečovatelské služby.
 • 13. března byly vydány stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb s odpověďmi na nejčastější a nejakutnější otázky.
 • 13. března se vláda dohodla (usnesení vlády č. 207) na uzavření denních stacionářů a možnosti využít při nedostatku pracovních sil studenty pro poskytování sociálních služeb.
 • 11. března odeslán dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s informací, že sociální služby stále nemají pomůcky a vyčíslení potřeby ochranných pomůcek za celou ČR (soc. služby). Dopis je k přečtení ZDE.
 • 10. března byl vydán zákaz návštěv v pobytových zařízeních soc. služeb jako jsou například domovy seniorů, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.
 • 6. března jsme vytvořili postupy pro pečovatelské služby, aby co nejvíce mohly nakupovat a dovážet jídla pro všechny potřebné, kteří jsou doma.
 • 4. března rozhodla Bezpečnostní rada státu, že zásobování sociálních služeb bude probíhat přes kraje. A že budou zásobovány přednostně, tedy mají stejnou prioritu jako zdravotnická zařízení.
 • 3. března vytvořilo MPSV postup, jak se chovat v případě infikování klientů domova pro seniory, či pracovníků, a to ve chvíli kdy stoupl počet nakažených ze 3 na 5. MPSV pak čelilo kritice, že předbíhá situaci a vyvolává paniku. Bohužel se ukázalo, že tento pokyn byl namístě. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude tento materiál aktualizován. Jeho součástí budou jasné pokyny pro to, jak se sociální služby mají chovat při výskytu COVID19 v zařízení sociálních služeb. Opatření, které jsme rozeslali Asociaci poskytovatelů soc.služeb, krajům, zaměstnavatelům a odborům, k dispozici ZDE (1.36MB).
 • 3. března byly vydány pokyny k pracovně právním vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti s koronavirem.

DOPORUČENÉ POSTUPY:

- Doporučený postup c. 0 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (1.36MB))

- Doporučený postup č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (462.09kB))
Odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

- Doporučený postup č. 2 v souvislosti pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších sociálních služeb (Plné znění ZDE (584.23kB))
Souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů a dalších sociálních služeb, které jsou od 13.3. a 16.3. na základě usnesení vlády uzavřeny.

- Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby (Plné znění ZDE (365.11kB))
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy) (Plné znění ZDE (325.7kB), aktualizováno 7. 4. 2020)
Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19.

- Doporučený postup č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb (Plné znění ZDE (523.01kB), aktualizováno 7. 5. 2020)
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 6 při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. (Plné znění ZDE (1.06MB))

- Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))

- Doporučený postup č. 8 pro pro aplikaci usnesení vlády č. 462 – obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro první krok v pátek 24. 4. 2020 vládou schváleného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Plné znění ZDE (245.85kB))
Plán rozvolnění a související vládní usnesení:
Plán rozvolnění (201.86kB)
Usnesení vlády č. 461 (126.65kB)
Usnesení vlády č. 462 (127.36kB)

- Doporučený postup č. 9 pro aplikaci usnesení vlády č. 521 - obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. Jedná se o postupné obnovení poskytování sociálních služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (Plné znění ZDE (554.68kB))

- Doporučený postup č. 10 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. (Plné znění ZDE (128.54kB))

- Doporučený postup č. 11 pro aplikaci pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. (Plné znění ZDE (213.22kB))
Součástí je i k využití návrh vzoru čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE (31.16kB) 

- Doporučený postup č. 12 - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba v pobytové formě pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Postup se bude dle vývoje průběžně aktualizovat. Účinnost je od 14.9.2020. Postup naleznete ZDE (345.14kB)

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

Poslední aktualizace: 14. 9. 2020