Smlouva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení