Rozhraní pro import dat

  • Informace vykazované na tzv. kartách uživatelů, informace o činnostech poskytnutých anonymním uživatelům a informace vykazovaných na tzv. kartách zaměstnanců může poskytovatel do aplikace OKslužby - poskytovatel načíst ze své privátní aplikace přes importní rozhraní.
  • Popis rozhraní a jeho xsd schéma a povinné číselníky si můžete stáhnout níže. Upozorňujeme, že můžete použít i starší verze rozhraní: 1.3 nebo 1.4. Verze 1.4 oproti verzi 1.3 umožňuje u pečovatelské služby lze zadat množství prádla (praní, žehlení) na desetinné místo, u příslušných pobytových služeb lze označit klienty, kteří měli před nástupem do zařízení bydliště v zahraničí, a proto u nich nelze uvést okres posledního bydliště v ČR a na kartě zaměstnanců je max. rozsah práce rozšířen na 300 hodin. Verze 1.4.1 má opravenou chybu, která bránila importovat nulový počet osob žijících s uživatelem (element „PocetOsobZijicichSUzivatelem”).
  • Seznam použitých číselníků je v dokumentu Číselníky_výkazů_V3, který oproti dokumentu Číselníky_výkazů_V2 obsahuje v tabulkách "Vzdělávání" a "Prac. pozice a vzdělávání" nové dva typy vzdělávání: Vzdělávání dle § 111 - účast na konferencích a Další vzdělávání podle § 117.