Projekt vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

Posláním projektu "Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji" (IVS) je prostřednictvím modernizace veřejných služeb zaměstnanosti zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání, a to nejen z Jihočeského kraje.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c) – vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Příjemce: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Celkový rozpočet projektu: 20 476 325 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 17 404 876 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 1.2.2010 – 30.9.2012

Realizace projektu ukončena dne: 1. 2. 2013

V rámci projektu dojde k rekonstrukci části budovy a přístavbě Střední školy v Sezimově Ústí. Takto nově vytvořený prostor umožní nabízet širokou škálu poradenských a informačních služeb uchazečům o zaměstnání, především pak těm z ohrožených skupin (dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi a mladiství, osoby se ZP, lidé starší 50 let) a zaměstnancům, kterým hrozí ukončení pracovního poměru. Ve středisku vybaveném moderními informačními technologiemi budou mít klienti možnost získat od zaměstnanců informace o nabídkách celoživotního učení, rekvalifikacích a uplatnění na trhu práce. Realizace projektu se rovněž opírá o analýzu OECD v rámci ČR k přezkumu odborného vzdělávání. Z analýzy vyplývá, že v této oblasti chybí tzv. kariérní poradci a zásadní provázanost požadavků trhu práce s konkrétními pracovišti. Díky napojení na krajskou pobočku Úřadu práce ČR bude středisko navazovat na služby zaměstnanosti, rozšiřovat je a oborově specifikovat. V pracovních a motivačních střediscích se zájemci budou moci prakticky seznámit s pracovními pozicemi ve strojírenství a energetice.

Prostřednictvím zlepšování kompetencí a znalostí cílových skupin tohoto projektu, má středisko jediný hlavní cíl, kterým je prevence a omezení dlouhodobé nezaměstnanosti, a to i za hranicí regionu.

Fotogalerie