Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mimoni

Projekt rekonstrukce budovy Úřadu práce ČR (dále již jen ÚP ČR) Mimoň si klade za cíl zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti zaměstnanosti. Bezúplatným převodem a následnou rekonstrukcí budovy v Mimoni, ul. Nádražní 9, v rámci projektu, bude vyřešen problém současného umístění Kontaktního pracoviště Mimoň (dále již jen KoP Mimoň).

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR Mimoň – rekonstrukce budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 5 331 511 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 4 531 784 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

V projektu v rámci aktivity 3.3 a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR bude realizována modernizace pracoviště služeb zaměstnanosti Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Mimoň, díky níž dojde k rozšíření služeb, poskytovaných nezaměstnaným, zaměstnavatelům a zájemcům o zaměstnání. Realizace projektu umožní zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, možnosti posílení orientace na individuální přístup ke klientům a současně zvýšení obslužného komfortu, zlepšení komunikace, bezbariérovou dostupnost.

Potřeba zajištění nové budovy pro Kontaktní pracoviště ÚP ČR Mimoň, které nyní působí v prostorách pronajatých od Města Mimoň, v ul. Malá 181, vyvstala na konci roku 2011, kdy Město Mimoň oznámilo ÚP ČR svůj záměr od roku 2014 tyto prostory dále nepronajímat z důvodu jejich využití pro vlastní agendy. Z důvodu ukončení pronájmu v roce 2014 a avíza nemožnosti dále tyto prostory využívat vznikla nutnost včas zajistit jiné vhodné prostory v lokalitě Mimoň a neohrozit tak v roce 2014 výkon veřejné správy ÚP ČR v tomto mikroregionu. Uvedená lokalita se počítá k problémovým oblastem s vysokým počtem nezaměstnaných osob, zejména osob bez kvalifikace. Ve stávajících pronajímaných prostorách není zajištěn bezbariérový přístup. Jsou vysoké náklady za pronájem a dodávky tepla. Se zvyšujícími se potřebami ÚP ČR na kancelářské plochy, technické vybavení a zázemí jsou pronajaté prostory už nyní nedostatečné a nevyhovující z hlediska zřízení dalších přepážkových pracovišť. Je zde placen komerční nájem a nelze do budovy investovat. Pro další činnost by tyto stávající prostory byly bez úprav pro ÚP ČR nevhodné.

Fotogalerie