Program Záruky pro mládež

V celé Evropské unii, včetně České republiky, se v důsledku hospodářské krize zvýšil počet mladých lidí, kteří nemohou najít zaměstnání, kteří je už aktivně nehledají, kteří nestudují, ani nejsou v žádné přípravě na povolání. Tato situace ohrožuje jak mladé lidi samotné, neboť jsou v budoucnu více ohroženi nezaměstnaností, méně vydělají a mají menší chuť založit rodinu, ale také společnost ztrácí kapitál, chudne a tato chudoba se přenáší z generace na generaci.

Co je účelem programu?

MPSV a ve spolupráci s MŠMT a sociálními partnery zpracovalo a přijalo Program Záruky pro mládež, jehož cílem je snížit nezaměstnanost mladých lidí tím, že jim zaručuje, že každý mladý člověk ve věku 15 - 24 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání nebo odešel ze systému formálního vzdělávání. Program bude po nezbytné přípravě spuštěn na počátku roku 2014, jeho realizace bude víceletá, dle potřeby. Předpokládáme jeho další rozšiřování či změny opatření podle situace na trhu práce.

Jak může program mladým lidem pomoci?

Hlavním realizátorem programu je Úřad práce ČR a jeho pracoviště, který bude spolupracovat s dalšími aktéry, jako jsou školy, vzdělávací zařízení, zaměstnavatelé apod. Zařazení mladého člověka do Programu Záruky pro mládež je proto podmíněno registrací u příslušného Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, podle místa bydliště mladé osoby. Úřad práce bude zabezpečovat mladým lidem zejména následující aktivity:

  • poradenské činnosti s cílem zjistit osobnostní a kvalifikační předpoklady,
  • pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání,
  • příspěvky zaměstnavatelům na tvorbu pracovních míst, na zřizování míst odborné praxe a stáží,
  • příspěvky na zahájení samostatné výdělečné činnosti,
  • odbornou přípravu a rekvalifikace,
  • podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci apod.

Kam se obrátit o radu a pomoc?

Bližší informace o podmínkách poskytování podpory poskytnou všechna Kontaktní pracoviště a krajské pobočky Úřadu práce ČR. Implementační plán programu najdete na internetovém portále MPSV, v části Zaměstnanost.