Přehled přidělených neinvestičních dotací na projekty v roce 2005

Kód projektu Název organizace Název projektu Rozpočet 2005 Požadavek 2005 Počet získaných bodů Kategorie hodnocení Výše zbytných nákladů celkem Dotace pro rok 2005
C0001/006 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR COMMUNIO Desná - sociálně - pastorační a informační středisko 575 000 400 000 77 4 55 000 224 400
C0001/009 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Občanská poradna sociálně pastoračního střediska Communio 588 100 411 670 89 5 0 309 400
C0001/011 STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V ČR Communio Jablonec - Sociálně pastorační a informační středisko 442 582 307 720 56 3 56 800 118 700
C0003/073 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA AD a domov pro matky s dětmi Roudnice nad Labem 1 889 039 1 322 327 94 5 0 1 049 400
C0003/074 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA AD sv. Pavla s nízkoprahovým DC a domem na půli cesty České Budějovice 3 443 264 2 065 958 76 4 0 1 325 600
C0003/075 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Františka Plzeň 4 060 392 1 445 000 98 5 200 000 1 030 100
C0003/076 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům 2 166 800 900 000 98 5 16 650 730 900
C0003/077 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanské poradenské centrum Polička 732 577 509 972 86 5 0 370 300
C0003/079 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům pro muže Třebíč 2 252 950 1 549 600 81 4 130 000 970 800
C0003/080 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum pro lidi bez domova a azylové krátkodobé ubytování 2 117 500 1 100 000 60 3 11 767 551 300
C0003/081 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům Samaritán - pomoc mužům bez bez domova 3 234 601 2 208 021 90 5 0 1 677 700
C0003/082 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům Samaritán Otrokovice 3 067 000 1 996 000 89 5 330 000 1 251 800
C0003/083 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům sv. Františka - azylové zařízení pro lidi bez domova Ostrava 4 642 000 1 920 000 91 5 250 000 1 283 000
C0003/089 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA DS pro seniory a ZP a noclehárna pro muže Rokycany 1 391 800 700 000 70 4 90 000 360 500
C0003/107 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy 4 245 067 2 971 000 84 4 161 460 1 758 200
C0003/113 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Hospic Anežky České Červený Kostelec 8 021 448 3 400 000 89 5 0 2 254 300
C0003/149 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Alžběty pro matku a dítě 1 808 880 1 215 580 93 5 0 954 400
C0003/150 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov sv. Dominika Savia 1 350 000 945 000 80 4 0 638 300
C0003/151 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň 3 877 992 1 400 000 84 4 0 992 800
C0003/152 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary 1 999 710 1 299 812 93 5 35 000 993 100
C0003/153 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi v tísni Aš 1 528 267 1 064 787 84 4 0 755 200
C0003/154 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice 1 504 180 914 550 84 4 0 648 700
C0003/155 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pro matky s dětmi Havl.Brod 2 263 844 1 573 942 81 4 210 000 932 700
C0003/156 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum pro matku a dítě v Blansku 3 052 810 1 900 000 85 5 0 1 363 400
C0003/157 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matku a dítě Azylový dům Boskovice 1 088 000 650 000 75 4 90 000 354 600
C0003/158 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni Brno 6 070 500 1 640 000 93 5 0 1 287 600
C0003/159 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky v tísni Třebíč 2 567 750 1 657 700 91 5 138 920 1 166 800
C0003/160 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky v tísni Znojmo 1 386 774 918 400 90 5 110 800 613 700
C0003/162 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín 2 345 000 1 055 500 91 5 70 000 757 200
C0003/163 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Byt pro matky v tísni Studénka 104 812 50 600 77 4 50 600 0
C0003/164 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům sv. Alžběty pro matky a děti v tísni 1 455 000 1 002 100 81 4 215 000 538 300
C0003/165 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům pro matky v tísni Český Těšín 1 818 000 1 000 000 90 5 110 000 676 300
C0003/166 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CHD sv. Zdislavy, AD pro matky v tísni Ostrava 2 000 000 940 000 84 4 130 000 574 400
C0003/167 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, kontaktní centrum a denní stacion 2 380 246 287 000 94 5 0 269 800
C0003/168 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Pelhřimov, sociálně právní poradna Pelhřimov 530 745 371 013 92 5 1 014 287 400
C0003/169 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům sociální intervence Okno dokořán Blansko 1 053 360 700 000 87 5 0 514 200
C0003/170 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociálně právní poradna Oblastní charity Brno 361 900 190 000 80 4 6 625 123 900
C0003/172 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum prevence drogových závislostí, klub Pohoda 1 315 724 675 271 77 4 40 686 412 600
C0003/173 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Klubovna pro romské děti a mládež 2 168 000 1 000 000 88 5 6 784 739 700
C0003/174 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum prevence Klub Vrakbar Jihlava 2 180 900 750 000 90 5 0 675 000
C0003/176 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Ponorka - centrum prevence Žďár nad Sázavou 1 436 260 820 000 94 5 1 576 649 600
C0003/177 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kcentrum Noe, víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Třebíč 2 034 190 814 680 100 5 0 814 700
C0003/178 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahové preventivní centrum Blansko 747 820 350 000 69 4 1 430 203 200
C0003/179 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum Jihlava Centrum u Větrníku 1 934 700 650 000 76 4 0 494 000
C0003/180 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA D - stop (Centrum prevence) Bystřice pod Pernštýnem 1 571 060 620 000 49 2 620 000 0
C0003/182 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rodinné středisko Spolu Kroměříž 482 236 337 565 81 4 1 200 230 100
C0003/183 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum prevence - Nízkoprahový klub Wu-wej 955 831 440 508 98 5 4 570 360 800
C0003/184 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba 2 064 682 755 806 98 5 0 740 700
C0003/187 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociálně psychologická poradna Šternberk 349 319 244 500 84 4 0 173 500
C0003/188 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Tulip 1 090 104 500 000 76 4 0 320 800
C0003/189 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Veselí nad Moravou 76 026 33 362 78 4 0 22 100
C0003/190 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Linka důvěry Opava 1 343 729 933 000 99 5 33 132 752 200
C0003/191 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko vzájemné pomoci Opava 780 249 510 650 99 5 19 440 410 600
C0003/192 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Opava 1 401 465 980 000 79 4 137 300 562 100
C0003/194 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní sociálně právní poradna a poradna pro ženy a dívky 710 000 360 000 54 3 0 164 200
C0003/195 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Pomoc v nouzi 4 591 530 2 235 000 84 4 0 1 585 000
C0003/199 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Víceúčelové charitní středisko - oddělení sociální intervence 1 475 480 461 197 77 4 0 299 900
C0003/200 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní edukační centrum Maják 1 757 951 982 000 84 4 33 748 674 100
C0003/207 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nájemní byty pro nouzové ubytování Kroměříž 1 365 330 920 648 79 4 0 614 100
C0003/209 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní stacionář Khamoro-Sluníčko pro romské děti Olomouc 1 919 490 1 343 659 84 4 80 000 898 300
C0003/217 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Resocializační zařízení pro ženy a dívky drogově závislé Koňákov 2 075 000 950 000 84 4 46 885 758 700
C0003/219 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Mladí lidé, Středisko dětí a mládeže M. Magone 2 726 242 1 295 000 75 4 106 356 752 700
C0003/223 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní středisko pro děti a mládež Karviná 721 400 450 000 87 5 0 330 600
C0003/228 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum a terénní program Břeclav 2 529 337 765 000 80 4 30 000 588 000
C0003/235 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna 526 800 250 000 87 5 0 183 700
C0003/245 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm reduction 1 905 918 696 080 83 4 35 000 548 700
C0003/248 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní centrum Plus 1 695 265 454 012 93 5 0 422 300
C0003/249 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé Uničov 911 180 565 391 83 4 44 400 432 500
C0003/250 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA AD pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 1 862 464 1 303 720 95 5 66 500 992 300
C0003/251 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum s azylovým bydlením Břeclav 2 886 861 1 979 337 91 5 86 100 1 454 500
C0003/252 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA AD pro bezdomovce Ústí nad Labem 2 552 511 1 515 000 85 5 38 480 1 059 600
C0003/253 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nový domov Otrokovice 1 684 856 1 165 000 96 5 0 944 200
C0003/254 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pro matky s dětrmi v tísni 1 857 090 1 232 090 89 5 73 640 870 500
C0003/255 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půl cesty Plzeň 889 800 366 000 90 5 0 278 100
C0003/256 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro ohroženou mládež 1 250 000 532 600 88 5 0 396 700
C0003/260 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Klub Nezbeda 920 000 600 000 87 5 31 076 418 900
C0003/261 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CP pro děti a mládež ohrožené závislostmi všeho druhu Havířov 942 905 325 000 78 4 10 000 245 700
C0003/262 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní středisko pro děti a mládež Hodslavice 997 300 688 800 62 3 105 000 305 700
C0003/263 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Jiloro - sociání stacionář pro děti z romských a soc. slabých rodin Šternberk 542 541 379 778 84 4 0 270 100
C0003/266 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum Zeferino 1 242 255 869 000 87 5 27 500 619 600
C0003/267 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Neškola (Pracovat spolu Opava) 675 852 456 000 79 4 12 000 296 900
C0003/268 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vesnička soužití v Ostravě - Muglinově 5 908 534 3 959 000 67 3 362 000 2 039 300
C0003/281 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Jindřichův Hradec 224 780 140 000 62 3 0 73 300
C0003/282 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro ženy a dívky v nouzi Eva 532 002 370 000 92 5 0 287 400
C0003/283 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociální poradenství Znojmo 421 752 257 000 85 5 32 800 161 000
C0003/284 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Linka důvěry Blansko 1 446 540 870 000 100 5 0 734 500
C0003/285 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům pro matky s dětmi Valašské Meziříčí 2 388 404 1 670 000 94 5 75 810 1 265 200
C0003/286 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylové ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni Kroměříž 3 237 991 2 242 796 86 5 250 000 1 446 900
C0003/287 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní centrum sociální pomoci Zlín 895 042 414 642 66 3 0 231 100
C0003/288 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko humanitární pomoci sv. Alexandra Ostrava 768 560 405 500 100 5 0 342 400
C0003/289 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domek - nízkoprahové centrum nespecifické Kutná Hora 415 100 221 011 64 3 0 119 500
C0003/290 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov svaté Agáty Břeclav 2 915 126 1 956 790 75 4 168 500 1 132 400
C0003/291 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům Matky Terezy - středisko soc. služeb pro muže bez domova v Hradci K 6 181 569 3 851 394 92 5 0 2 991 300
C0003/292 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi v tísni Klatovy 1 491 880 1 020 000 86 5 0 740 600
C0003/294 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům sv. Vincenta 1 742 692 835 000 95 5 0 669 800
C0003/295 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum 517 547 362 000 51 3 0 156 000
C0003/297 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum Uherský Brod 1 003 445 648 900 72 4 0 394 500
C0003/298 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Romské centrum - klub dětí a mládeže Třebíč 1 368 490 952 000 94 5 42 000 723 900
C0003/299 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum spirála 863 792 516 000 85 5 0 370 300
C0003/306 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum Sblížení Kroměříž 386 716 270 699 81 4 0 185 600
C0003/312 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půl cesty Krupka, dům Agapé 1 654 900 1 063 250 76 4 377 953 439 800
C0003/313 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půl cesty s krizovou buňkou Karlovy Vary 1 499 445 974 640 85 5 0 699 500
C0003/319 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Klub romských dětí a žen 1 350 737 773 717 91 5 0 595 800
C0003/320 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce 849 122 491 350 90 5 0 374 300
C0003/321 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Krizová pomoc Holešov 373 286 253 286 93 5 33 774 172 400
C0003/322 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 1 731 593 1 116 432 84 4 76 992 737 200
C0003/324 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Noclehárna 532 355 360 600 56 3 0 170 600
C0003/328 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Josefa - komplex. a profesionál.péče o lidi nemocné MMRS 8 360 194 2 565 000 90 5 132 300 1 631 100
C0003/331 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Kopřivnice, Nový Jičín 352 300 130 000 80 4 0 87 800
C0003/333 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Havlíčkův Brod 740 702 515 692 100 5 81 541 366 600
C0003/334 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov Agapé terapeutická komunita pro děti a mládež s problémy s drogou 3 984 481 2 142 331 93 5 163 674 1 840 200
C0003/335 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CP drogových závislostí a dalších soc.patolog.jevů - klub Zámek Třebíč 2 291 600 1 183 100 90 5 155 250 925 100
C0003/343 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní zařízení K-centrum Příbram 1 526 020 286 700 91 5 11 481 250 500
C0003/344 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Resocializační program pro oběti obchodu se ženami 602 600 312 000 100 5 0 263 400
C0003/345 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Stacionář a klub pro romské děti Roudnice nad Labem 1 174 300 822 010 80 4 50 960 522 100
C0003/352 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní poradna 281 240 191 000 80 4 0 129 000
C0003/353 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna 474 060 331 842 93 5 0 260 700
C0003/354 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Chrpa - charitní poradna a azylové bydlení 757 719 444 800 91 5 0 341 800
C0003/359 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro uprchlíky a migranty České Budějovice 617 755 432 000 74 4 49 480 239 000
C0003/362 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 773 824 497 885 79 4 40 000 305 500
C0003/363 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum Světluška 1 413 996 800 000 88 5 61 247 550 200
C0003/365 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půli cesty pro matky (otce) s dětmi v tísni Jonáš 1 207 131 716 967 53 3 0 320 800
C0003/366 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Teplice 737 500 514 000 74 4 133 019 238 100
C0003/367 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Rumburk 570 000 166 576 81 4 0 114 000
C0003/368 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi 550 000 214 806 38 2 214 806 0
C0003/369 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půl cesty 631 600 442 000 82 4 36 300 280 900
C0003/370 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Asistenční služba v sociálně slabých rodinách 826 020 434 700 100 5 69 200 308 600
C0003/371 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum pro děti ze sociálně slabých rodin Sovička 1 670 960 1 093 100 83 4 197 180 629 300
C0003/374 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi a dětský klub Mariánek v DpMsD v Hradci Králové 5 983 085 3 860 459 65 3 1 619 852 1 229 600
C0003/375 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půli cesty Náchod 1 753 530 1 222 000 73 4 555 370 410 900
C0003/381 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum pro bezdomovce a noclehárna Hodonín 1 636 477 1 077 710 99 5 538 447 450 800
C0003/382 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov pro matky s dětmi v tísni Hodonín, poradna pro ženy a dívky 2 470 328 1 397 766 100 5 730 501 563 400
C0003/386 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní sociálně právní poradna Bučovice 472 864 323 661 60 3 226 117 49 500
C0003/387 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Malá řemesla Jihlava 1 885 000 750 000 99 5 617 500 110 800
C0003/390 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Pomoc cizincům a uprchlíkům v nouzi Brno 492 545 341 150 98 5 119 595 183 400
C0003/405 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Přerov 553 867 280 750 88 5 202 271 58 400
C0003/407 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní středisko pro pomoc uprchlíkům a cizincům 497 259 313 300 84 4 117 115 139 200
C0003/411 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna v Bohumíně 300 660 205 430 79 4 43 456 108 100
C0003/413 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní centrum sv. Kláry, komunitní zařízení pro osoby se ZP v Hrabyni 2 517 754 920 000 48 2 920 000 0
C0003/414 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Mateřské centrum Kolečko, Frýdlant nad Ostravicí 232 000 160 000 49 2 160 000 0
C0003/418 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charita proti násilí na ženách - obětech obchodování s lidmi a domácího n. 590 750 413 500 77 4 327 064 56 300
C0003/419 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům pro muže bez přístřeší Beroun 2 199 900 1 471 000 100 5 860 340 515 600
C0003/421 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komplex služeb AD pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem 1 739 800 908 000 86 5 537 817 268 800
C0003/423 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko sociální služeb v Týně nad Vltavou 879 402 615 000 76 4 364 363 160 900
C0003/429 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům Osek 2 476 772 1 706 650 99 5 767 351 785 200
C0003/430 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou 2 328 973 1 606 478 96 5 584 031 828 700
C0003/432 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Chrudim 331 397 220 000 77 4 115 214 68 200
C0003/434 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Ústí nad Orlicí 465 617 320 671 84 4 170 249 106 800
C0003/436 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahové centrum Jakub klub Přelouč 667 254 418 400 69 4 114 800 176 900
C0003/446 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Zábřeh 165 397 110 900 87 5 0 81 500
C0003/450 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zvídálek, středisko pro mimoškolní činnost romských dětí 355 000 140 000 84 4 0 99 600
C0003/459 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření služeb Občanské poradny Teplice o poradenství a podporu osobám 185 900 110 450 74 4 110 450 0
C0003/470 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové 603 652 410 263 80 4 176 978 157 700
C0003/538 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Následný kontakt a péče o osoby ohrožené závislostí 360 000 150 000 19 1 150 000 0
C0003/557 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zdravý životní styl (nízkoprahové zařírení pro děti a mládež) 602 901 180 000 52 3 180 000 0
C0003/564 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Krizové a sociální centrum Vochov 1 189 300 300 000 100 5 300 000 0
C0003/565 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko humanitární pomoci Plzeň 1 564 003 893 065 81 4 38 772 584 200
C0003/566 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Terénní krizová služba 861 700 551 360 81 4 551 360 0
C0003/567 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Noclehárna pro muže Cheb 1 276 880 755 250 100 5 402 300 298 100
C0003/570 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahový klub Jonáš 268 129 186 500 89 5 0 140 200
C0003/576 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Program podporovaného zaměstnávání Prozam Ústí nad Labem 2 246 942 225 000 58 3 37 550 92 100
C0003/578 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum Rodina v tísni 1 763 848 1 227 300 93 5 889 584 265 200
C0003/589 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Přístav Kutná Hora 2 077 619 1 024 630 100 5 488 070 453 100
C0003/590 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod 3 167 066 2 215 000 91 5 1 304 504 699 600
C0003/593 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum denních služeb Letohrad 306 114 206 492 49 2 206 492 0
C0003/594 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem 879 591 615 660 68 3 395 915 126 300
C0003/596 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahové centrum Letohrad 428 992 298 412 65 3 56 000 133 100
C0003/597 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Blansko 680 970 476 600 83 4 89 725 245 000
C0003/602 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Magdala - pomoc obětem obchodování a nucené prostituce Znojmo 741 560 480 468 83 4 320 025 101 700
C0003/604 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum pro znevýhodněné romské matky a děti 874 521 468 000 76 4 95 930 239 300
C0003/605 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní centrum - služby pro lidi bez přístřeší 761 787 530 554 100 5 197 611 281 200
C0003/616 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní dům Samaritán - pomoc ženám bez domova 1 072 589 750 812 93 5 389 846 283 500
C0003/628 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Ubytovna se sociální poradnou pro sociálně nepřizpůsobivé občany 1 009 884 460 000 100 5 209 819 211 300
C0003/745 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půl cesty Kralupy nad Vltavou 1 341 000 690 000 80 4 342 500 220 100
C0003/746 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradenské a konzultační centrum pro ženy 872 301 244 000 68 3 244 000 0
C0003/747 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum pro sociálně ohrožené děti a mládež 499 647 340 000 83 4 24 894 199 600
C0003/748 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko humanitární pomoci Karlovy Vary 1 159 600 753 740 47 2 558 380 0
C0003/749 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro občany Domažlice 407 100 273 077 69 4 176 826 61 000
C0003/750 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Terénní sociální práce v rodinnách ohrožených soc.vyloučením Plzeň 870 460 550 675 65 3 68 472 0
C0003/751 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům na půli cesty pro rodiny v tísni Agapé II. 3 643 000 2 013 000 62 3 1 823 000 0
C0003/752 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Občanská poradna Lovosice 395 722 178 497 71 4 178 497 0
C0003/753 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Azylový dům Duchcov 1 248 680 858 080 71 4 456 120 254 600
C0003/754 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum pro děti a mládež Amicus 324 112 113 107 82 4 0 71 900
C0003/755 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum denních služeb pro rodinu na Havlíčkobrodsku 788 835 550 111 49 2 550 111 0
C0003/756 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum denních služeb Červený Kostelec 326 500 215 000 49 2 215 000 0
C0003/757 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum denních služeb Kopretina Sloupnice 163 087 113 242 49 2 113 242 0
C0003/758 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Nízkoprahové zařízení Střelka Dvůr Králové nad Labem 176 221 123 350 72 4 123 350 0
C0003/759 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum sociální prevence Blansko 837 480 586 170 88 5 0 420 700
C0003/760 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní centrum Puteren o Vudar Blansko 220 000 153 500 87 5 0 110 500
C0003/761 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum SOS - sociální a hmotná pomoc pro lidi v nouzi 301 914 210 000 56 3 32 000 0
C0003/762 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum sociální pomoci 325 576 326 330 49 2 35 000 0
C0003/764 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum krizové pomoci pro ženy a matky s dětmi 286 170 199 604 56 3 2 400 0
C0003/981 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kontaktní a poradenské centrum Citadela 606 840 117 308 83 4 0 88 000
C0004/004 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie ČCE "Milíčův dům" v Jaroměři 2 100 000 1 210 000 92 5 95 920 865 400
C0004/005 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie ČCE v Javorníku - Travné 1 067 007 533 504 89 5 0 401 000
C0004/029 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Kooperační forum Most - Středisko Diakonie ČCE 3 573 840 1 882 920 100 5 0 1 589 700
C0004/030 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Javorníku -Travné 1 643 709 821 855 88 5 0 610 700
C0004/032 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech 1 920 000 600 000 100 5 0 506 600
C0004/055 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Sociální prevence - SKP Diakonie ČCE v Litoměřicích 3 403 043 1 394 309 100 5 360 164 873 100
C0004/057 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Sociální služby v Diakonii ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 4 885 810 3 404 694 92 5 40 443 2 613 000
C0004/064 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Nízkoprahový klub pro romské děti a mládež na Vsetíně 1 468 670 998 670 90 5 88 800 693 000
C0004/065 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Komunitní centrum pro romské rodiny s předškolními dětmi 845 299 563 799 84 4 24 600 342 200
C0004/066 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Centrum SOS - krizová intervence 912 160 120 000 69 4 0 76 000
C0005/005 DIAKONIE A MISIE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ ALFA - dům na půl cesty 437 834 240 934 68 3 0 138 400
C0016/003 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna pro oběti trestných činů a násilí ELPIS 1 591 400 1 111 820 80 4 186 424 625 100
C0016/007 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel Karviná 1, Domov křesťanské pomoci Karviná 7 955 600 3 400 000 98 5 382 890 2 496 200
C0016/009 SLEZSKÁ DIAKONIE BETHEL II - Domov křesťanské pomoci Třinec 3 613 000 1 500 000 76 4 304 010 767 400
C0016/013 SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko pro týrané ženy s dětmi Sára 4 080 000 2 300 000 81 4 395 000 1 302 700
C0016/015 SLEZSKÁ DIAKONIE Občanská poradna Karviná 1 119 500 764 500 73 4 105 660 406 100
C0016/017 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna ELPIS Ostrava 812 918 569 000 94 5 100 980 371 500
C0016/020 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel III - Bruntál 3 010 500 1 870 500 75 4 246 000 1 028 600
C0016/023 SLEZSKÁ DIAKONIE Nízkoprahové zařízení Pohoda Karviná 1 580 446 1 097 500 98 5 162 230 916 600
C0016/032 SLEZSKÁ DIAKONIE Centrum primární prevence Karviná 1 033 150 695 700 64 3 147 530 0
C0016/033 SLEZSKÁ DIAKONIE Občanská poradna Ostrava 1 023 090 702 180 48 2 702 180 0
C0016/034 SLEZSKÁ DIAKONIE Klub On Line 1 380 050 928 400 94 5 161 960 720 500
C0016/035 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna s denním centrem Karviná 2 650 000 1 650 000 98 5 322 990 1 097 900
C0016/036 SLEZSKÁ DIAKONIE Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 1 788 500 1 062 500 78 4 318 700 489 900
C0016/039 SLEZSKÁ DIAKONIE Poradna Elpis Třinec 1 025 630 770 000 75 4 137 810 400 400
C0016/046 SLEZSKÁ DIAKONIE Bethel Frýdek - Místek 8 000 000 3 700 000 96 5 1 204 280 1 790 900
C0016/047 SLEZSKÁ DIAKONIE Komunitní centrum pro rodinu a dítě 1 370 860 959 600 62 3 215 220 0
C0016/048 SLEZSKÁ DIAKONIE Dům na půl cesty 1 511 700 979 700 84 4 119 900 544 500
C0016/049 SLEZSKÁ DIAKONIE Noclehárna s denním centrem Třinec 1 715 000 900 000 98 5 226 510 483 400
C0016/050 SLEZSKÁ DIAKONIE Sociální asistence pro rodiny s dětmi s výchovnými a výukovými problémy 1 185 753 800 000 46 2 800 000 0
C0016/515 SLEZSKÁ DIAKONIE Ráchel-zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče 1 402 900 982 030 63 3 523 676 244 400
C0019/001 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Plzeň (terapeutická komunita) 3 434 000 250 000 31 2 250 000 0
C0019/002 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Jihlava - Azylový dům pro muže 2 642 000 760 000 97 5 269 996 401 400
C0019/003 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice - Azylový dům 6 897 479 2 412 358 100 5 1 468 687 796 700
C0019/006 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Azylový dům pro matky s dětmi Jihlava 1 398 000 403 000 100 5 0 340 300
C0019/007 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Komunitní centrum Diakonie ECM v Horních Počernicích 1 183 548 473 419 76 4 377 855 61 400
C0019/008 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Maják-komunitní centrum pro ohrožené děti a mládež 2 073 748 1 249 649 83 4 747 748 351 700
C0019/018 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko pro konzultaci, prevenci a následnou péči drogově závislých 2 502 500 300 000 95 5 0 215 300
C0019/019 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Bydlení na půl cesty 2 426 400 970 560 100 5 856 860 81 700
C0019/020 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Centrum denních služeb pro rodiny s dětmi 298 140 208 698 81 4 208 698 0
C0019/021 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Litoměřice 940 887 470 444 73 4 185 908 180 300
C0021/001 Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrasie 1 677 089 550 000 97 5 0 450 400
C0024/003 Teen Challenge Indukční a resocializační centrum TC Poštovice 3 473 500 621 600 15 1 621 600 0
C0024/004 Teen Challenge Projekt resocializačního programu pro drogově závislé v terapeutické komunitě Šluknov 2 324 456 302 616 80 4 56 376 197 000
C0024/005 Teen Challenge Provoz resocializačního střediska Teen Challenge pro ženy se závislostí na návykových látkách 2 179 552 460 000 79 4 460 000 0
C0024/006 Teen Challenge Denní centrum pro znevýhodněnou a ohroženou skupinu romských dětí a mládeže 1 126 820 658 620 88 5 364 860 218 900
C0024/008 Teen Challenge Konzultační centrum Teen Cgallenge v Brně 716 252 188 547 38 2 188 547 0
C0024/009 TEEN CHALLENGE Centrum pro prevenci a konzultaci závislosti 1 896 540 551 140 15 1 551 140 0
C0024/010 Teen Challenge Dětské centrum Teen Challenge v Brně 630 900 315 900 82 4 121 680 145 700
C0027/001 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Nízkoprahové kluby a Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině 2 054 836 800 000 85 5 709 000 65 400
C0033/001 Archa, účelové zařízení Sboru Křesťanské pomoci Prostějov Podpora terénních sociálních pracovníků pro romské komunity - mzdové a provozní náklady 1 271 000 884 000 77 4 646 300 155 000
C0033/002 Archa, účelové zařízení Sboru Křesťanské pomoci Prostějov Archa - chráněné bydlení a poradna - mzdové a provozní náklady 626 123 317 127 61 3 252 327 33 500
C0036/002 Centrum pro rodinu a sociální péči Motivační programy pro dysfunkční a sociálně slabé rodiny 688 000 408 000 100 5 0 344 500
C0041/001 Farní sbor Československé církve Evangelické ve Vizovicích Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vítek 594 650 413 715 49 2 413 750 0
C0045/001 Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu Communio Varnsdorf - sociálně pastorační a informační středisko Starokatolické církve v ČR 1 037 380 687 380 76 4 276 700 260 200
C0045/002 Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Communia Varnsdorf 747 000 489 600 64 3 150 000 0
C0046/001 Církev Československá Husitská Chomutov Středisko pro volný čas sociálně handicapovaných dětí Motýl 735 000 500 000 64 3 415 000 0
C0047/001 Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Pardubice Nízkoprahové denní zařízení: "Klub u semaforu" 811 700 392 315 65 3 383 315 0
C0048/001 Římskokatolická farnost Dolní Žandov Pastorační poradenství 703 651 413 500 100 5 0 296 800
F0023/001 RNDR.HELENA GROCHOLOVÁ - ELVA Centrum výcviku psů se sociálním posláním 611 564 344 095 65 3 134 904 101 400
F0032/001 LINKA DŮVĚRY SOS Mladá Boleslav - Renata Nekolová Prevence krizových stavů a jejich důsledků, prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů 429 500 290 500 53 3 0 130 100
F0035/001 Mgr. Rastislav Jankula Psychologicko-sociologické poradenství, biofeedback terapie 778 700 545 000 72 4 62 680 293 200
F0038/001 Mgr. Milan Týmal Psychosociální protidrogová poradna 185 000 120 000 78 4 26 616 72 900
F0039/001 Milan Dvořák - škola pro výcvik vodících psů Příprava, výcvik vodicích psů a následné poradenství v rámci péče o klienta po dobu aktivní služby vodícího psa 1 494 800 880 300 82 4 880 300 0
F0042/001 PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá Centrum poradensko-psychologických služeb pro jednotlivce, děti, pár a rodinu 294 000 191 100 78 4 191 100 0
F0052/001 Jitka Lebedová - JL Sevis Pes pro tebe Pes pomáhá 440 000 220 000 77 4 88 000 73 800
P0001/001 SPONDEA při ČČK Brno o.p.s. Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti 1 651 200 405 665 89 5 0 304 900
P0002/001 CHEIRON T, O.P.S. Provoz komunitního centra CHEIRON T v Táboře 1 392 000 624 400 85 5 19 140 434 400
P0005/001 ČLOVĚK V TÍSNI - SPOLEČNOST PŘI ČESKÉ TELEVIZI, o.p.s. Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách 15 641 735 10 949 214 99 5 1 475 382 7 936 400
P0007/001 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Můj domov, domy na půli cesty 1 617 896 987 196 93 5 158 170 650 900
P0007/002 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Krizové centrum - tísňová péče 1 134 617 777 617 95 5 78 165 561 000
P0007/004 Centrum J.J. Pestalozziho o. p. s. JUPITER 1 186 983 820 483 94 5 64 395 600 100
P0007/005 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Dům na půli cesty Havlíčkův Brod 789 193 545 193 94 5 39 690 401 200
P0008/001 Pontis Šumperk o.p.s. Azylová zařízení - Dům pro matky s dětmi v tísni, Krizový byt pro ženy, Ubytovna pro občany v nouzi a Sociální byt 2 626 884 1 602 000 88 5 160 200 1 071 200
P0008/005 Pontis Šumperk o.p.s. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Arteen 1 045 600 385 000 82 4 77 000 195 100
P0008/006 Pontis Šumperk o.p.s. K-centrum Krédo - kontaktní nízkoprahové zařízení 1 199 832 194 133 84 4 38 825 116 500
P0009/004 Renarkon o. p. s. Streetwork - rozšíření Romského terénního programu 690 576 480 576 65 3 253 880 147 400
P0009/008 Renarkon o. p. s. Ergoterapeutická dílna TK Renarkon 479 000 210 000 67 3 0 0
P0010/001 MOST K ŽIVOTU O.P.S. Cesta ze tmy 832 688 624 516 61 3 284 624 175 100
P0013/001 MAGDALÉNA, O.P.S. Magdaléna - resocializace: chráněné byty a podporované zaměstnání 2 850 000 1 100 000 95 5 31 192 1 015 400
P0018/001 CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE OPS Sociální práce v Doléčovacím programu provozovaném Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni 422 000 260 000 89 5 2 330 193 700
P0021/001 PREVCENTRUM ULITA BLANSKO, O.P.S. Sociální asistent Blansko 974 470 581 500 99 5 0 486 100
P0022/001 SALUS o. p. s. SALUS o.p.s. Domov pro rodiče a děti v nouzi, Krizové centrum pro děti a mládež 1 383 322 968 325 53 3 119 801 379 800
P0025/003 Centrum pro pomoc dětem a mládeži Nízkoprahový klub pro mládež Bouda Český Krumlov v roce 2005 (NZDM Bouda) 610 538 272 250 84 4 15 101 182 800
P0025/004 Centrum pro pomoc dětem a mládeži Protidrogová poradna "U BOUDY" a Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice 847 505 142 604 71 4 0 90 400
P0027/001 Pobytové rahabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých občanů v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina o.p.s. 8 571 000 6 000 000 97 5 0 4 335 700
P0028/001 LA STRADA Česká republika SOCIÁLNÍ POMOC OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S  LIDMI 2 576 000 1 654 169 99 5 48 000 1 342 500
P0043/001 Eurotopia Opava o.p.s. Mozaika - kontaktní místo pro děti a mládež 1 073 000 667 500 99 5 59 110 602 400
P0044/001 A Kluby ČR o.p.s. Sociální poradenství 687 000 480 900 0 1 480 900 0
P0044/002 A Kluby ČR o.p.s. Kontaktní práce 446 100 312 270 0 1 312 270 0
P0044/003 A Kluby ČR SOS - pomoc týraným ženám 169 700 118 790 49 2 118 790 0
P0050/001 proFEM - KONZULTAČNÍ STŘEDISKO PRO ŽENSKÉ PROJEKTY,o.p.s. AdvoCats for Women, centrum a síť bezplatného právního poradenství ženám - obětem (domácího) násilí 1 139 800 869 601 68 3 292 820 331 200
P0054/001 Občanské poradenské středisko o.p.s. Občanská a sociální poradna - krajská síť 1 984 179 1 382 000 82 4 139 560 850 600
P0055/004 Prácheňské sanatorium o.p.s. Zkvalitnění poskytované sociální péče osobám, kteří jsou závislí na péči druhé osoby 26 547 800 1 927 800 85 5 0 1 220 800
P0058/002 Drop in o.p.s. Sociální práce v Drop in o.p.s. 428 600 300 000 79 4 97 720 151 800
P0059/001 Pomocné tlapky, o.p.s. Pes asistent V 3 110 006 2 177 004 91 5 1 392 402 532 000
P0062/001 Olivova dětská léčebna, o.p.s Sociální služby ohroženým dětem 3 560 600 1 800 000 59 3 343 161 0
P0064/001 HELP -IN,o.p.s. Poradna pro sociální zabezpečení 483 376 300 000 93 5 59 116 189 200
P0064/004 HELP -IN,o.p.s. Rodinná asistence 1 191 816 820 000 81 4 118 079 0
P0072/001 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín v roce 2005 2 232 840 1 540 028 80 4 67 746 994 400
P0074/001 Drom o. p. s. Dvoustupňový vzdělávací program DROM pro terénní sociální pracovníky 2 249 725 1 574 000 50 3 1 411 160 0
P0074/002 Drom o. p. s. Vzdělávací program DROM pro komunitní pracovníky 1 804 424 1 263 096 51 3 1 263 096 0
P0074/003 Drom o. p. s. Terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách v regionu Jižní Morava 2 853 126 1 997 168 54 3 491 720 0
P0082/003 Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s. Centrum sociální pomoci a služeb - Síť rodinných poraden Královéhradeckého kraje 2 998 340 2 014 838 85 5 0 1 445 900
P0090/001 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, o.p.s. Klub Vrtule - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 716 900 285 000 91 5 0 219 000
P0094/001 Centrum sociálních asistentů o.p.s. CSA - 05 1 837 000 474 600 85 5 99 500 269 300
P0097/003 Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s. Psychosociální centrum Domeček 736 450 440 284 94 5 51 840 278 800
S0004/001 Arcus - onko centrum Onko centrum sociálních služeb 1 580 282 895 634 89 5 148 572 495 400
S0006/001 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce, Tusarova 60, Praha 7 23 066 736 11 533 368 64 3 2 050 968 5 123 400
S0006/002 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Dům Josefa Korbela- Azylový dům pro lidi bez přístřeší, Mlýnská 25, Brno 13 059 682 6 529 841 66 3 1 154 307 2 995 200
S0006/003 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 85/235, Havířov 7 607 848 3 803 924 73 4 606 136 1 970 800
S0006/004 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům Armády spásy v Havířově, Na Spojce 2 6 348 847 3 174 423 63 3 368 436 1 492 400
S0006/005 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce, Nákladní 7, K.Vary 6 152 620 3 076 310 66 3 377 108 1 504 000
S0006/006 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociální péče, Čsl.armády 837, Krnov 9 323 933 4 661 967 90 5 916 439 2 845 900
S0006/007 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro bezdomovce, U Nových válcoven 9, Ostrava 8 362 497 4 181 249 75 4 609 666 2 261 400
S0006/009 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Noclehárna Armády spásy, Pod Svahem 1/284 Havířov-Suchá 2 409 836 1 204 918 77 4 26 140 766 300
S0006/010 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Centrum sociální péče Armády spásy, Vikýřovická 1495, Šumperk-Luže 11 064 061 5 532 031 73 4 1 103 512 2 729 300
S0006/011 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům Armády spásy - Samaritán, Nákladní 24, Opava 6 698 375 3 349 188 95 5 366 616 2 392 100
S0006/012 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava- Fifejdy 6 692 554 3 346 277 88 5 555 961 2 073 000
S0006/013 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Biskupcova 36, Praha 3 1 748 497 874 249 81 4 42 926 568 500
S0006/014 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy,Lidická 18,Praha 5 2 838 712 1 419 356 82 4 136 876 887 900
S0006/016 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Staňkova 6, Brno 3 745 128 1 872 564 84 4 729 383 810 700
S0006/018 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Nízkoprahové centrum mládeže Jonáš 1 171 243 585 622 86 5 0 425 300
S0006/019 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Mládežnická 10,Havířov 1 890 767 945 383 81 4 146 068 546 700
S0006/020 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Obránců míru 704, Havířov 1 026 623 513 311 84 4 0 364 100
S0006/021 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Jugoslávská 16, Karlovy Vary 1 422 847 711 423 79 4 205 706 337 400
S0006/022 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Opavská 26 Krnov 2 180 871 1 090 436 84 4 228 141 611 600
S0006/023 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, M.Majerové 1733 Ostrava- Poruba 4 519 783 2 259 892 81 4 182 027 1 420 900
S0006/024 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Božkova 65,Ostrava- Přívoz 841 601 420 800 86 5 61 663 260 800
S0006/025 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, 9. KVĚTNA 107, Přerov 2 558 902 1 279 451 88 5 42 227 919 200
S0006/026 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Vězenská služba Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5 1 402 801 701 400 79 4 115 000 391 200
S0006/027 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Projekt systémového zajištění výkonu alter. trestů a opatření,ukládaných při alter. řešení trest.věcí, Nákladní 24, Ostrava 1 102 262 551 131 90 5 170 000 289 700
S0006/030 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Komunitní centrum Armády spásy, Hen. Píky 25, Ostrava - Fifejdy 685 609 342 805 84 4 231 448 70 600
S0006/031 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Domov pro matky s dětmi, Rybářská 86, Opava 1 522 532 761 266 79 4 36 526 459 000
S0008/001 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Správa služeb, sociální poradenství a akce se zvláštním zaměřením 528 488 369 942 62 3 0 170 900
S0013/003 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Služby sociálně právního poradenství a koordinace péče o zdravotně postižené děti a jejich rodiny 1 168 501 817 950 85 5 279 017 341 300
S0023/001 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC Provozní zajištění Domu světla 4 398 000 1 600 000 76 4 567 000 584 900
S0024/001 Česká společnost na ochranu dětí Růžová linka 440 000 300 000 89 5 87 000 160 100
S0026/001 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH Celorepubliková síť sociálních a tlumočnických služeb pro neslyšící občany 3 263 500 2 284 450 83 4 127 811 1 333 600
S0027/001 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Výcvik asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením a návazné služby jejich držitelům 6 566 000 2 657 000 95 5 1 448 350 855 500
S0027/004 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Prevence nezaměstnanosti a podpora pracovního uplatnění těžce zrakově postižených občanů 4 157 000 2 910 000 83 4 797 652 1 306 200
S0027/008 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Sociální práce a sociálně právní poradenství pro těžce zrakově postižené občany 8 131 000 5 692 000 88 5 2 030 141 2 400 700
S0027/021 SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH Zavádění průvodcovských a předčitatelských služeb pro zrakově a kombinovaně postižené do regionů ČR 4 241 000 2 969 000 84 4 190 204 1 552 600
S0028/001 ČESKÉ HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Organizace a řízení integračního programu speciálních olympiád pro mentálně postižené 800 000 270 000 73 4 72 000 107 800
S0030/001 ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP Poradenská střediska Českého klubu nedoslýchavých HELP (centra denních služeb ČKNH) 2 075 000 1 452 500 82 4 0 887 400
S0032/001 Český svaz bojovníků za svobodu Rekondice účastníků II. odboje za národní osvobození 620 900 359 900 25 1 0 0
S0040/001 Drug out club o. s. Kontaktní centrum pro drogově závislé 2 722 000 800 000 95 5 235 191 536 600
S0040/002 Drug out club o. s. Ambulantní léčebný program pro uživatele drog a jejich blízké 2005 768 000 125 100 97 5 46 462 76 300
S0040/502 Drug out club o. s. Terénní program 1 400 000 97 600 76 4 14 000 62 700
S0045/001 Exodus, sdružení křesťanské pomoci mladým v krizi Náhradní domov pro mládež v krizi 1 533 194 1 073 236 78 4 58 266 668 400
S0046/001 FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH Sociální poradenství pro sluchově postižené 330 770 132 310 91 5 0 89 800
S0046/005 Federace rodičů a přátel sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým kombinovaným nebo závažným postižením řeči 1 549 044 809 044 100 5 0 602 800
S0047/001 FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné Rozvoj komunitního přístupu v péči o duševně nemocné v ČR 587 196 405 840 95 5 3 072 285 100
S0047/003 FOKUS - Sdružení pro péči o duševně nemocné Efektivita komunitních služeb pro duševně nemocné 808 720 564 680 0 1 564 680 0
S0048/032 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a azylové byty pro matky s novorozenci v Praze 4, Láskově ulici 9 815 758 6 000 000 81 4 0 3 102 000
S0048/042 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Hostivice 9 957 263 6 900 000 93 5 0 6 207 000
S0058/001 Kolpingova rodina Praha 8 Kolpingův dům - azyl pro matky s dětmi 2 010 000 900 000 85 5 143 160 543 200
S0059/001 LATA-STUDENTSKÉ SDRUŽENÍ PRO POMOC RIZIKIKOVÉ MLÁDEŽI LATA - dobrovolnická pomoc rizikové mládeži 559 000 264 500 77 4 0 172 000
S0060/006 Liga za práva vozíčkářů Celostátní síť pomoci zdravotně postiženým - Duhový kruh pomoci 2 938 000 2 056 600 67 3 1 326 100 364 700
S0061/001 SDRUŽENÍ 'LINKY BEZPEČÍ' Linka bezpečí dětí a mládeže 17 100 600 2 050 000 95 5 0 1 644 100
S0061/002 SDRUŽENÍ 'LINKY BEZPEČÍ' Linka vzkaz domů 3 300 000 400 000 91 5 45 930 272 100
S0063/001 LORM - SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ Odborná střediska - soc.služby a poradenství prohluchoslepé 3 950 261 1 385 329 98 5 81 000 952 300
S0064/001 Modrá linka o. s. Modrá linka - centrum a linka důvěry pro děti a mládež 792 515 554 760 83 4 33 450 365 300
S0065/015 NADĚJE Integrační program - Dům Naděje Litomyšl 1 306 800 300 000 80 4 22 000 187 800
S0065/019 NADĚJE Integrační program Praha 30 804 500 16 849 300 84 4 1 350 000 10 991 200
S0065/020 NADĚJE Integrační program - Dům Naděje Česká Třebová a Vysoké Mýto 2 228 900 326 300 78 4 60 800 175 300
S0065/021 NADĚJE Integrační program - Jablonec nad Nisou 1 958 000 1 052 000 95 5 0 843 700
S0065/022 NADĚJE Integrační program Mladá Boleslav 1 818 700 1 003 900 93 5 29 600 765 000
S0065/025 NADĚJE Integrační program Plzeň 2 956 300 382 000 82 4 33 000 242 200
S0065/028 NADĚJE Integrační program Písek 2 053 600 265 000 79 4 0 177 200
S0065/043 NADĚJE Integrační program Litoměřice 1 787 500 509 900 93 5 0 366 000
S0065/044 NADĚJE Potravinová banka Litomyšl 765 400 183 400 97 5 0 131 700
S0068/001 Diakonie Broumov o. s. Nová šance 19 414 000 7 200 000 83 4 984 906 4 355 000
S0070/002 ANIMA - občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Závislí na závislých 522 205 46 960 83 4 0 39 000
S0073/001 Pražská organizace vozíčkářů o. s. Centrum samostatného života Pražské organizace vozíčkářů 1 329 149 412 036 98 5 15 000 289 900
S0073/003 Pražská organizace vozíčkářů o. s. Dispečink a provozování bezbariérových mikrobusů ČR 599 316 305 651 100 5 0 227 800
S0073/008 Pražská organizace vozíčkářů o. s. Metodické centrum osobní asistence 244 378 171 065 100 5 171 065 0
S0081/001 SANANIM Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou keramickou dílnou SANANIM 5 123 605 1 254 822 97 5 462 660 768 400
S0081/002 SANANIM Kontaktní centrum SANANIM 7 396 435 1 862 148 99 5 1 623 509 236 300
S0081/003 SANANIM Terapeutická komunita Karlov 8 603 025 2 022 588 99 5 996 982 1 015 400
S0081/004 SANANIM Terapeutická komunita Němčice 6 332 654 1 888 312 97 5 1 096 222 768 400
S0081/005 SANANIM Terénní programy Sananim 5 389 327 1 097 983 97 5 871 024 220 200
S0081/006 SANANIM Denní stacionář - psychoterapeutické centrum 4 613 776 637 982 97 5 371 543 258 500
S0081/007 SANANIM Drogové informační centrum SANANIM 2 232 940 106 130 99 5 78 601 27 300
S0081/008 SANANIM Romský terénní program SANANIM 816 830 442 553 98 5 245 055 163 900
S0081/009 SANANIM Dolečovací centrum pro matky s dětmi 1 103 837 380 889 96 5 174 648 198 000
S0085/001 SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK 31 621 429 10 155 721 68 3 7 795 541 1 355 000
S0095/001 SDRUŽ ENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ Středisko rané péče pro dětskou mozkovou obrnu 294 750 205 000 71 4 0 108 500
S0095/002 SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ Speciální poradenství a informační systém o dětské mozkové obrně 309 760 180 000 64 3 180 000 0
S0096/029 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Speciální služby 2005 317 575 202 209 91 5 0 137 200
S0096/030 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR Komunitní centrum - Integrace 589 000 295 800 92 5 0 202 800
S0097/002 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Zřizoování a provoz klubů a komunitních center CMP 447 652 313 356 52 3 0 121 500
S0097/003 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Zdravotní a sociální poradenství pro pacienty po CMP 621 112 434 778 67 3 434 778 0
S0097/004 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání pro pacienty po CMP 81 000 56 700 60 3 0 0
S0098/001 Dětské krizové centrum o. s. Diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) 4 710 170 3 270 830 96 5 43 500 2 615 700
S0102/015 Sdružení zdravotně postižených v ČR Seznamka zdravotně postižených 397 553 278 252 77 4 140 800 76 900
S0109/001 Solidarita - občanské sdružení zdravotně postižených Pracovně-právní poradenství, poradenská a věcná pomoc při hledání pracovního uplatnění pro občany se zdravotním postižením 608 740 426 118 66 3 0 209 600
S0112/001 SPIN Videotrénink interakcí v České republice 1 402 581 826 005 99 5 66 249 635 100
S0112/002 SPIN Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o seniory 502 252 350 173 100 5 33 129 236 300
S0116/003 Společnost "E" Podpora aktivit ve stacionáři pro lidi s těžší formou epilepsie 250 000 100 000 41 2 100 000 0
S0122/002 SKP - CENTRUM AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE 3 191 645 829 270 98 5 102 000 601 800
S0122/003 SKP - CENTRUM AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI "PAPRSEK" 4 033 625 1 031 176 97 5 120 752 745 700
S0122/004 SKP - CENTRUM Denní centrum pro lidi v obtížné životní situaci 2 702 604 1 012 742 95 5 131 252 707 100
S0123/001 Středisko náhradní rodinné péče Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči 1 756 306 780 703 91 5 0 599 900
S0124/002 STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM - ROSA Péče o děti etnicky znevýhodněné a sociálně ohrožené 550 647 385 453 77 4 0 251 200
S0124/004 STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM - ROSA Dobrý start 367 164 257 015 77 4 0 167 200
S0124/005 STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM - ROSA Nový domov 277 595 194 316 90 5 0 147 700
S0128/002 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Sociálně rehabilitační služby a specifické poradenství pro sluchově postižené 850 000 552 500 81 4 0 333 500
S0128/003 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Stacionář neslyšících 1 159 450 812 000 79 4 0 477 900
S0128/004 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Rehabilitační centra pro sluchově postižené 850 000 500 000 62 3 0 231 000
S0128/006 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR Stacionář SNN v ČR pro sluchově postižené 950 000 500 000 71 4 0 264 500
S0129/001 Svaz paraplegiků o. s. Poskytování sociálně-rehabilitačních služeb, informační servis, přímá podpora klientů a jejich rodin v nouzové situaci 9 315 000 1 500 000 100 5 51 765 1 079 000
S0130/001 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Centrum služeb a koordinace péče o osby postižené civilizačními chorobami 1 637 260 878 005 78 4 207 000 390 000
S0130/002 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Komunitní centra a půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 703 940 483 750 90 5 0 324 400
S0130/003 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Poradenská služba pro postižené civilizačními chorobami 413 750 279 440 82 4 0 170 800
S0131/001 SVAZ PTP Ozdravné rekondiční pobyty členů Svazu PTP ČR 400 000 280 000 25 1 0 0
S0132/001 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR Centra denních služeb okresních výborů Svazu tělesně postižených v ČR 8 860 000 6 202 000 62 3 2 240 880 1 829 600
S0137/001 UNIE ROSKA - Česká MS společnost (Unie Roska v ČR) Řešení sociální problematiky provázející osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní 981 590 596 393 82 4 182 000 231 600
S0138/004 ŽIVOT 90 DNY SENIORŮ 2005 1 835 500 700 000 0 1 700 000 0
S0138/005 ŽIVOT 90 Sociální a další odborné poradenství pro seniory a jejich blízské 965 000 510 000 76 4 510 000 0
S0138/017 ŽIVOT 90 Krizová linka pro seniory - senior telefon - 24 hodin denně včetně databáze informací pro seniory a jejich blízké 3 163 500 1 997 000 68 3 405 000 806 500
S0147/004 Český červený kříž o.s. Středisko sociálních služeb Českého červeného kříže v Ústí nad Labem 2 490 000 1 460 000 46 2 1 460 000 0
S0147/006 Český červený kříž o.s. Krizové centrum ČČK Praha 2, Hlavní nádraží 1 064 220 356 400 91 5 0 273 900
S0147/013 Český červený kříž o.s. Hygienické a humanitární centrum OS ČČK P 7 a1 667 886 467 520 84 4 65 810 251 500
S0147/015 Český červený kříž o.s. Kontaktní centrum Litoměřice s terénním programem 1 399 700 431 400 97 5 110 600 311 200
S0147/016 Český červený kříž o.s. Azylový dům pro matky s dětmi, středisko humanitární péče 937 000 655 900 97 5 174 084 394 600
S0147/017 Český červený kříž o.s. Dům Berounka 1 944 000 1 166 400 64 3 116 400 567 400
S0147/020 Český červený kříž o.s. Sociální pomoc - krizové centrum 987 000 690 900 50 3 0 0
S0147/026 Český červený kříž o.s. Azylové zařízení a nízkoprahové centrum pro nepřizpůsobivé muže bez přístřeší 1 096 460 352 338 48 2 352 338 0
S0147/027 Český červený kříž o.s. Dům na půl cesty Jičín 417 297 292 108 74 4 72 135 139 300
S0147/028 Český červený kříž o.s. Harm reduction - výměnný program u IUD 2 464 882 125 000 65 3 125 000 0
S0147/029 Český červený kříž o.s. Azylové ubytování pro matky (otce) s dětmi a ženy v mimořádné nebo krizové životní situaci 466 000 294 000 50 3 0 0
S0153/001 Rytmus o. s. Podporované zaměstnávání a tranzitní program v rámci České republiky 5 900 000 4 130 000 99 5 207 570 2 893 000
S0156/004 SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Poradna pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči 1 247 289 791 289 86 5 89 586 509 500
S0156/005 SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN DŮM JISTOTY - CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO SOCIÁLNĚ A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI A PRO DĚTI V NÁHRADNÍ RODIINÉ PÉČI 1 122 447 584 099 57 3 584 099 0
S0156/006 SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Dům na půli cesty - Velký Dvůr 1 618 948 821 958 81 4 95 620 496 800
S0157/001 Sdružení Podané ruce K-centrum Walhalla 2 382 397 688 917 96 5 0 661 400
S0157/002 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Drug Azyl 2 698 400 400 000 92 5 106 650 269 900
S0157/003 Sdružení Podané ruce Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 4 852 000 840 000 90 5 0 756 000
S0157/004 Sdružení Podané ruce Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium 3 259 000 650 000 89 5 107 750 482 700
S0157/005 Sdružení Podané ruce Doléčovací centrum Jamtana 3 630 000 950 000 95 5 0 902 500
S0157/009 Sdružení Podané ruce Program terénní práce 2 930 000 380 001 94 5 380 001 0
S0157/010 Sdružení Podané ruce Péče o uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu / Drogové služby ve vězení 2 426 934 390 000 99 5 0 386 100
S0157/011 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Charáč 1 780 000 566 000 90 5 0 509 400
S0157/012 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba 1 509 772 447 000 91 5 0 406 800
S0157/013 Sdružení Podané ruce Kontaktní centrum Želva - Víceúčelová drogová služba 1 453 731 450 000 89 5 0 400 500
S0157/015 Sdružení Podané ruce Práce s klienty v konfliktu se zákonem 1 739 516 529 608 92 5 0 487 300
S0157/016 Sdružení Podané ruce Centrum Eikón - Program podporovaného zaměstnávání 2 988 700 990 000 88 5 0 871 200
S0157/017 Sdružení Podané ruce Terénní programy Olomouc 2 068 668 417 205 90 5 0 375 500
S0159/001 P-centrum P-centrum - doléčovací program 3 874 970 900 000 88 5 0 792 000
S0159/003 P-CENTRUM Dětské denní centrum 1 577 170 470 000 88 5 0 349 200
S0162/003 Eset - Help Konzultační centrum pro závislé 487 285 145 000 72 4 0 104 400
S0162/004 Eset - Help Stanice prvního kontaktu 600 400 80 000 68 3 47 792 22 000
S0169/001 KLUB HURÁ KAMARÁD AD Centrum 2005 2 215 700 459 400 72 4 50 000 294 800
S0169/002 KLUB HURÁ KAMARÁD Dům na půlI cesty 2 891 401 1 172 800 84 4 308 400 613 000
S0169/003 KLUB HURÁ KAMARÁD Kontaktní centrum o.s. KHK 3 932 500 793 400 89 5 357 960 387 600
S0169/004 KLUB HURÁ KAMARÁD Nízkoprahové aktivity Klubu hurá kamarád 2 404 800 958 000 87 5 165 000 582 600
S0169/005 KLUB HURÁ KAMARÁD Komunitní a programový klub v Pardubicích 2 141 400 828 000 83 4 210 000 433 100
S0169/006 KLUB HURÁ KAMARÁD Přechodné zaměstnání 997 000 799 000 87 5 91 200 519 900
S0169/007 KLUB HURÁ KAMARÁD Dům na půl cesty - byty Chrudim 629 800 311 000 91 5 131 720 137 800
S0169/011 KLUB HURÁ KAMARÁD Terénní práce v Pardubicích 1 269 800 532 400 85 5 207 600 233 100
S0169/012 KLUB HURÁ KAMARÁD Ambulantní péče o.s. KHK 602 600 281 000 90 5 70 000 160 400
S0183/001 Střep o. s. Doprovázení rodin - alternativa k umísťování dětí mimo domov 800 240 535 240 100 5 0 452 000
S0183/002 Střep o. s. Dejme šanci šanci - projekt rané intervence 746 000 460 000 100 5 0 388 400
S0183/003 Střep o. s. Víceŕovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením 1 406 900 500 000 91 5 0 384 200
S0185/001 Velká Ohrada o. s. Poskytování zvláštních sociálních služeb Romům 1 661 856 840 928 53 3 191 541 0
S0193/002 Letohrádek Vendula o. s. Letohrádek Vendula - poradna Vendulka 842 880 589 980 69 4 589 980 0
S0201/001 Na počátku o. s. Záchrana nenarozeného života - Domov pro dětský život 1 834 292 1 283 415 92 5 94 114 923 800
S0204/001 BOÉTHEIA - SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ POMOCI Azylový dům pro bezdomovce - muže 4 395 000 1 843 000 92 5 595 640 968 900
S0212/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK Centrum sociální intervence 789 000 420 000 85 5 25 080 283 500
S0214/002 Rodina svaté Zdislavy o. s. Poskytování komplexní psychologické pomoci pěstounským rodinám občanského sdružení Rodina svaté Zdislavy v domcích s mámou a tátou i mimo nich 459 678 288 175 72 4 0 175 200
S0215/001 Proxima sociale o. s. Modřanské ulice 952 972 428 811 95 5 0 344 000
S0215/002 Proxima sociale o. s. Byt pružné sociální intervence a pomoci 581 652 261 701 99 5 0 218 800
S0215/004 Proxima sociale o. s. Nízkoprahový klub Komunitního centra Krok 795 702 357 946 96 5 0 290 200
S0215/005 Proxima sociale o. s. Nízkoprahový klub Jižní pól 853 650 262 630 94 5 0 208 500
S0215/006 Proxima sociale o. s. Terénní práce - "Jižák" 536 095 167 408 93 5 0 131 500
S0215/007 Proxima sociale o. s. Občanská poradna Komunitního centra Krok 795 296 357 823 98 5 65 460 242 000
S0215/008 Proxima sociale o. s. Job klub - Praha 11 265 239 102 042 88 5 45 475 40 700
S0222/001 ELIM - KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII Azylový dům ELIM 4 022 350 1 573 400 98 5 242 570 1 101 100
S0222/006 ELIM - KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII Integrace Romů na otevřený trh práce 727 780 200 280 73 4 0 127 200
S0226/001 RATOLEST BRNO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Sociální prevence, pomoc a reintegrace dětí a mládeže ohrožených působením negativních sociálních jevů 991 990 254 975 98 5 0 211 000
S0226/002 RATOLEST BRNO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Nízkoprahový klub PAVLAČ 615 064 209 903 84 4 41 603 119 700
S0226/004 Ratolest Brno o. s. Nízkoprahový klub Likusák 548 996 220 569 88 5 0 158 300
S0229/001 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM PRO PREVENCI ZÁVISLOSTÍ A LIDI V NOUZI "POD SLUNEČNÍKEM" Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 2 236 018 310 620 82 4 0 254 800
S0234/001 Arkáda - sociálně psychologické centrum K - Centrum - provoz nízkoprahového zařízení s terénním programem 1 220 700 255 000 83 4 32 400 184 800
S0234/003 Arkáda - sociálně psychologické centrum Linka důvěry v Písku 523 822 223 122 98 5 42 363 149 600
S0234/004 Arkáda - sociálně psychologické centrum Program následné péče 506 122 210 122 97 5 42 363 137 500
S0234/005 Arkáda - sociálně psychologické centrum Krizové centrum Arkáda 1 218 000 350 000 99 5 83 403 222 900
S0235/003 Česká asociace pro psychické zdraví (ČAPZ) Distribuce zpravodaje k péči o duševní zdraví aneb Šance na práci pro lidi s duševní nemocí 1 134 006 731 156 64 3 617 156 0
S0235/004 ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Statek Laurent-terapeutická komunita pro psychotiky 2 848 555 1 255 912 84 4 20 000 773 500
S0235/007 Česká asociace pro psychické zdraví (ČAPZ) Linka psychopomoci 1 709 766 456 753 58 3 0 0
S0267/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BAOBAB Podpora nezávislého bydlení (byty na půli cesty) jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. fázích psychotického onemocnění 1 377 400 650 000 90 5 0 493 900
S0267/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BAOBAB Student 2005 - Podpora vzdělávání mladých duševně nemocných jako prevence nezaměstnanosti 1 122 900 750 000 74 4 750 000 0
S0267/004 Občanské sdružení BAOBAB Podpora sociálního začleňování (poradenství, koordinace služeb) 247 400 148 000 73 4 148 000 0
S0267/005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BAOBAB Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický atelier) jako součást projaktu Centrum včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. fázích psychotického onemocnění 764 300 326 126 88 5 326 126 0
S0267/006 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BAOBAB Program zvyšování kvalifikace a prevence nezaměstnanosti (vzdělávací kurzy) jako součást projaktu Centra včasné rehabilitace a resocializace pro osoby v poč. fázích psychotického onemocnění 464 800 310 000 83 4 310 000 0
S0271/001 SPOLEČENSTVÍ 'ZAČÍT SPOLU' Centrum pro rodinu 2 458 110 898 040 86 5 0 652 100
S0276/001 Dokořán o. s. Nízkoprahové centrum Archa 1 221 100 833 000 89 5 58 320 582 100
S0277/001 WHITE LIGHT I. O. s. Zajištění sociálních služeb v terapeutické komunitě White Llight I. pro léčbu a resocializace závislých mladých lidí 4 989 744 850 000 95 5 28 560 780 400
S0277/002 WHITE LIGHT I. O. s. Zajištění služeb zaměstnanosti, poradenství a podpory ex-uživatelů drog 1 500 582 804 000 92 5 16 069 724 900
S0277/005 WHITE LIGHT I. O. s. Zajištění provozu nízkoprahového Kontaktního centra White Light I. v roce 2005 2 289 861 422 000 89 5 88 120 283 800
S0279/001 Adra Azylový dům pro osoby bez přístřeší 2 708 600 1 354 300 49 2 35 000 0
S0279/003 Občanské sdružení ADRA Azylový dům pro matky s dětmi 1 011 340 505 670 48 2 0 0
S0282/001 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Terapeutická komunita Sejřek 5 335 000 1 800 000 95 5 422 040 1 309 100
S0282/004 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Spektrum - kontakní nízkoprahové centrum 1 769 000 368 000 96 5 44 240 310 900
S0286/001 HELIANNA Terapeutická komunita Mukařov 4 761 715 828 514 78 4 132 236 543 100
S0286/002 HELIANNA Kontaktní centrum, projekt 2005 2 022 626 404 525 67 3 53 000 235 600
S0286/003 HELIANNA Doléčovací centrum a Chráněné bydlení Mladá Boleslav 1 105 257 132 631 66 3 11 280 80 100
S0293/001 Občanská poradna Brno Občanská poradna 1 211 200 835 000 100 5 33 260 676 900
S0296/002 Rozkoš bez rizika Nejsme na to samy 3 485 265 2 187 265 72 4 1 011 515 714 800
S0296/003 ROZKOŠ BEZ RIZIKA Brno je zlatá loď 1 098 532 860 532 94 5 153 984 560 800
S0306/001 SDRUŽENÍ SLUŽBA LIDEM V PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZI OBČANSKÁ PORADNA HAVÍŘOV 800 700 469 400 86 5 63 960 294 400
S0307/001 Advaita, občanské sdružení pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi Následná péče a ambulantní poradenství pro drogově závislé v Libereckém kraji - sociální práce 907 874 90 700 86 5 0 78 100
S0313/010 Občanské sdružení OPORA Rozvoj terénních služeb 5 783 983 2 757 000 60 3 95 000 0
S0317/001 SDRUŽENÍ PASTOR BONUS Resocializační a postresocializační středisko pro drogově závislé - Podlesí 3 500 000 1 000 000 52 3 80 000 478 400
S0320/001 Élektra - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Zabezpečení psychoterapie a krizové intervence rodinám s výskytem sexuálního zneužití 1 819 000 1 273 000 68 3 132 516 654 800
S0320/003 Élektra - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Skupinová terapie žen - obětí sexuálního násilí 330 400 230 400 52 3 230 400 0
S0321/001 Společnost pro ranou péči o. s. Zajištění služeb rané péče pro rodiny dětí zejména se zrakovým a kombinovaným postižením v ČR (8 pracovišť) 12 225 000 8 557 000 94 5 791 000 5 438 400
S0331/001 Národní centrum domácí péče České republiky Poradenský systém určený pro pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením zaměřený na systém integrované domácí péče 1 570 000 751 000 33 2 751 000 0
S0338/003 Mame otevřeno? O. s. On-line informační servis pro rodiny dětí se specifickými potřebami 639 000 434 300 77 4 59 160 215 300
S0339/001 DOM o. s. DOM 8/ Dům na půl cesty 1 950 000 1 365 000 94 5 112 000 994 400
S0339/002 DOM o. s. DOM JOB 1 300 000 910 000 91 5 98 540 623 500
S0339/003 DOM o. s. DOM 2/ Dům na půl cesty 1 250 000 875 000 91 5 75 080 614 600
S0342/001 Šance - resocializační institut Krok do života, chráněné bydlení s programem resocializace a sociální rehabilitace 1 201 000 400 000 95 5 0 380 000
S0346/001 "D" - občanské sdružení Občanská poradna Liberec 435 100 269 300 93 5 0 193 400
S0348/001 Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Kontakt - kontaktování a následná péče o osby po úrazovém stavu s rozšířením na osoby s DMO a jiné vrozené vady 8 155 522 2 129 540 98 5 97 980 1 483 300
S0354/001 SPOLEČNOU CESTOU Občanské poradenské centrum Jižní Město 4 315 000 1 500 000 84 4 0 1 063 800
S0358/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HEŘMÁNEK Provozování domu na půli cesty Heřmánek v r. 2005 2 280 000 980 000 98 5 0 810 800
S0358/003 Občanské sdružení Heřmánek Provozování Poradny Heřmánek v roce 2005 471 245 265 000 0 1 103 000 0
S0362/001 Občanské sdružení Povídej Linka důvěry - centrum krizové intervence 1 200 000 640 000 97 5 44 680 487 600
S0369/001 ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Zabezpečení stacionářů sociální pomoci a služeb sluchově postiženým 2 362 200 1 535 430 81 4 460 629 648 600
S0373/001 Občanská poradna - Jihlava Občanské poradenství 876 800 613 000 78 4 162 270 296 900
S0376/001 Občanské sdružení AVE Provoz nízkoprahového kontaktního zařízení pro drogově závislé 1 254 015 366 360 95 5 0 348 100
S0376/002 Občanské sdružení AVE Provoz nízkoprahového zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP 1 281 213 370 392 86 5 37 200 286 600
S0380/002 Daimonion o. s. Kontaktní centrum "HAUS" 1 537 182 313 076 91 5 0 284 900
S0380/003 Daimonion o. s. Terénní práce "STREET WORK" 681 519 150 000 87 5 0 130 500
S0380/981 Daimonion o. s. Kontaktní centrum Klíč 1 290 185 220 000 91 5 0 200 200
S0382/001 Most k naději o. s. Asistent pro terénní kontakt 2005 2 825 093 1 384 296 87 5 0 1 204 400
S0382/002 Most k naději o. s. Linka duševní tísně Most 1 529 018 1 070 313 91 5 0 822 300
S0382/004 Most k naději o. s. Reedukace 2005 375 420 262 794 98 5 0 217 500
S0382/981 Most k naději o. s. K-centrum Most 2005 2 944 696 618 386 90 5 0 556 600
S0384/002 Občanské sdružení světlo Kadaň Resocializační program K - centrum Kadaň 216 000 150 000 35 2 0 0
S0384/006 Občanské sdružení světlo Kadaň Monitoring sociální a zdravotní situace a následné péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě 442 420 298 294 77 4 154 647 91 300
S0385/001 Circle of Life o. s. Doléčování, chráněné bydlení, chráněné pracovní programy a rekvalifikace 3 580 314 2 100 000 91 5 0 1 911 000
S0387/003 Česká abilympijská asociace Abilympiáda 2005 760 505 346 000 0 1 346 000 0
S0394/001 Acorus, občanské sdružení Psychosociální centrum Acorus - pomoc obětem domácího násilí 3 962 939 1 979 936 96 5 0 1 604 700
S0395/001 SPOLEČNOST PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI OBČANŮM Krizové centrum Prachatice 372 000 260 400 97 5 0 213 300
S0395/002 SPOLEČNOST PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI OBČANŮM Kontaktní centrum pro okres a město Prachatice 745 000 199 500 85 5 0 169 600
S0400/001 UNIE KOMPAS T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 1 455 248 650 000 87 5 0 477 400
S0400/002 UNIE KOMPAS Klíč - terénní práce s dětmi a mládeží 749 124 350 000 92 5 0 271 900
S0400/003 UNIE KOMPAS LOGOS - psychologická poradna pro děti a dospívající v nouzi 510 075 220 000 74 4 49 200 106 800
S0402/001 Spirála o. s. Komplexní péče o občany v krizi 2 493 584 1 265 250 80 4 306 000 647 900
S0402/003 Spirála o. s. Program prevence násilí na dětech a mezi dětmi - Umín říct NE 442 580 87 170 40 2 87 170 0
S0402/007 Spirála o. s. Preventivní program pro mladistvé - Začít znovu 1 207 980 584 040 49 2 584 040 0
S0407/001 Sdružení Nové Město na Moravě Občanská poradna Nové Město na Moravě, člen Asociace občanských poraden ČR 734 417 514 090 93 5 46 240 367 400
S0407/003 Sdružení Nové Město na Moravě Poradna pro děti a rodiče - Ezop 2 220 861 1 554 602 100 5 59 564 1 262 200
S0408/001 Prevent o. s. Krizové a kontaktní centrum Strakonice 1 294 000 300 000 92 5 0 276 000
S0408/981 Prevent o. s. Jihočeský streetwork 1 461 800 400 000 92 5 0 368 000
S0410/001 Občanská poradna Plzeň Občanská poradna Plzeň 975 000 450 000 90 5 0 342 000
S0411/002 ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy Komplexní psychosociální poradenství pro ženy - oběti domácího násilí (azylové ubytování) 1 542 432 1 079 702 95 5 0 866 000
S0415/002 Akademie J.A. Komenského Karviná Středisko volného času dětí a mládeže OÁZA 895 702 620 781 83 4 112 988 355 900
S0417/003 KAPPA-HELP občanské sdružení Zajištění provozu a služeb KCC KAPPA - sociální služby 2 426 000 650 000 88 5 60 000 519 200
S0417/004 KAPPA-HELP ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM KAPPA - HELP 722 629 421 237 87 5 50 820 266 500
S0417/981 KAPPA-HELP Terénní program KKC Kappa 968 007 120 000 89 5 0 106 800
S0425/002 Hestia - Národní dobrovolnické centrum o. s. Program Pět P Praha - dobrovolnická služna ve prospěch dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci 1 422 360 496 680 80 4 106 920 246 900
S0427/003 KONÍK Resocializační program - následná péče pro bývalé uživatele drog, děti a mládež s výchovnými problémy 289 938 200 388 99 5 11 835 186 700
S0434/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 2 519 460 1 341 320 92 5 125 534 944 400
S0434/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER "TRIANGL" 224 000 156 800 88 5 18 315 103 000
S0434/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Komunitní centrum na Pražské a Okružní ulici v Hradci Králové 2 779 980 1 511 175 92 5 137 145 1 069 800
S0435/004 "NÁŠ DOMOV" KOCLÍŘOV Most naděje 291 150 200 665 83 4 0 140 700
S0436/003 REINTEGRA Poradenské a vzdělávací centrum pro dlouhodobě nezaměstnané 1 500 000 750 000 77 4 42 720 459 900
S0439/011 SPOLEČENSTVÍ (JAN 10) Azylový program 649 918 357 750 84 4 0 254 400
S0448/001 MŮJ DOMOV Provoz zařízení pro výkon pěstounské péče 1 182 820 827 964 88 5 208 600 460 200
S0449/001 ÚTOČIŠTĚ Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí v Oloví 1 275 400 866 500 68 3 866 500 0
S0449/002 ÚTOČIŠTĚ Středisko následné péče pro drogově a jinak závislé s postpenitenciární péčí na farmě v Liboci 938 900 610 600 35 2 610 600 0
S0449/003 ÚTOČIŠTĚ Víceúčelové sociální zařízení v Chodově 486 600 337 100 28 2 337 100 0
S0449/004 ÚTOČIŠTĚ Kontaktní centrum 396 150 274 650 23 1 274 650 0
S0450/001 JAHODA Nízkoprahové kluby JAHODA a DŽAGODA 708 120 415 000 83 4 0 290 900
S0450/002 JAHODA Kluby JAHODA v azylových domech v Praze 358 360 249 000 84 4 140 000 69 100
S0453/002 NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc Romové pro společnost - Rozvoj sociálních poradenských a podpůrných služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením, včetně sociální terénní práce 1 323 870 926 500 90 5 0 705 700
S0457/003 Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA Prevence kriminality naplněním volného času dětí 274 950 192 465 41 2 192 465 0
S0461/001 Res vitae o. s. Krizové centrum s Linkou důvěry 919 010 641 010 70 4 0 378 900
S0461/002 Res vitae o. s. Krizové centrum s Linkou důvery - samostatný projekt Krizové centrum 926 900 645 030 64 3 418 608 122 500
S0467/002 Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem Posílení kompetencí rodiny 576 141 401 291 68 3 236 633 0
S0468/001 Lačhe Čhave PRO 2005 1 171 760 706 730 78 4 160 900 360 400
S0473/001 Občanské sdružení Krok Terapeutická resocializační komunita Krok 4 336 187 806 006 87 5 128 400 589 600
S0473/002 Občanské sdružení Krok Program následné péče Pokrok 1 029 641 251 840 87 5 0 219 200
S0473/004 Občanské sdružení Krok Agentura pro občany 1 049 510 622 299 66 3 179 153 247 000
S0474/001 CENTRUM MLADÉ RODINY - BOBEŠ Provoz Centra mladé rodiny - BOBEŠ 794 736 399 736 68 3 399 736 0
S0476/501 CADUCEUS - SDRUŽENÍ PRO PODPŮRNÁ SPOLEČENSTVÍ Komunitní práce s ohroženou mládeží 4 170 000 1 401 000 86 5 275 657 817 100
S0480/002 Lotos o. s. na pomoc v péči o postižené Alzheimerovou chorobou Komplexní řešení sociální problematiky seniorů postižených Alzheimerovou chorobou 9 200 000 4 200 000 73 4 4 200 000 0
S0491/001 SPOLEČNĚ - JEKHETAME Komplexní komunitní program realizovaný v komunitních centrech zřizovaných v lokalitách katastrálního území Ostravy hustě osídlených romskými rodinami 3 192 446 1 940 000 94 5 0 1 543 100
S0492/001 Azylový dům pro děti o. s. Podpora provozu Azylového domu pro děti 2 642 763 1 717 584 85 5 317 516 1 004 700
S0495/501 Občanské sdružení NET Nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uživateli drog a jejich blízkými 2 237 260 680 000 86 5 0 584 800
S0503/002 Svaz důchodců České republiky Poradenská činnost seniorům 350 000 250 000 50 3 250 000 0
S0503/003 Svaz důchodců České republiky Alternativní doplňková pečovatelská služba včetně osobní asistence 3 869 700 2 493 700 82 4 0 1 523 400
S0504/002 Centrum nové naděje o.s. Sociálně poradenský servis 1 045 200 723 000 61 3 390 331 171 400
S0505/001 Centrum pro otázky migrace (COM) Sociální práce v uprchlických zařízeních MV ČR 3 543 520 2 473 520 70 4 130 795 1 384 500
S0507/001 Dobrovolnické centrum o. s. Dobrovolnická služba rodinám na Ústecku 968 700 466 500 82 4 0 295 400
S0508/001 DŮM KŘESŤANSKÉ POMOCI BETHEL Dům na půli cesty v Litoměřicích - resocializační pobyt 1 834 661 1 154 580 91 5 107 220 804 700
S0508/003 Dům křesťanské pomoci - Bethel v Litoměřicích, o.s. Volnočasové centrum Alfa 942 304 601 500 81 4 0 411 400
S0509/501 ELIM - křestanská společnost pro evangalizaci a diakonii Opava Práce ve prospěch dětí ohrožených sociálně patologickými jevy v Opavě + provoz Integrovaného centra na sídlišti 2 445 600 1 000 000 88 5 174 600 613 300
S0521/001 Laxus, o.s. KONTAKTNÍ CENTRUM LAXUS 2005 2 324 000 458 000 96 5 55 200 386 700
S0521/002 Laxus, o.s. Drogové služby ve vězení Laxus 2005 632 000 219 500 91 5 0 186 600
S0521/004 Laxus, o.s. Ambulantní program Laxus 2005 868 000 275 000 92 5 0 233 800
S0521/502 Laxus, o.s. Terénní programy Hradec Králové 2005 1 834 000 427 000 96 5 0 410 000
S0525/001 Občanská poradna Žďár nad Sázavou Projekt Občanské poradny Žďár nad Sázavou 451 000 305 540 65 3 28 800 151 900
S0527/002 ORFEUS Centrum denních služeb "Orfeus" 5 904 537 4 133 176 92 5 707 666 2 347 800
S0527/004 ORFEUS Sociální ekonomika v EU a její aplikace na podmínky ČR 3 366 049 2 356 234 32 2 2 356 234 0
S0531/001 Právní občanská poradna Dialog Právní pomoc pro občany v sociální nouzi (poradenství a osvěta) 706 502 313 870 87 5 0 230 600
S0532/002 o. s. Prev-Centrum Centrum komunitních aktivit 1 474 100 715 700 85 5 0 513 700
S0532/003 o. s. Prev-Centrum Centrum poradenství pro mládež a rodiny 2 369 100 282 700 93 5 0 263 000
S0533/001 REMEDIUM PRAHA OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM PRAHA 1 262 288 604 544 87 5 0 444 100
S0534/001 Občanské sdružení Rodiče Rodiče dětí ohrožených drogami 766 429 536 429 49 2 288 723 0
S0536/001 Selesiánské hnutí mládeže, Klub - Plzeň Středisko volného času a sociální péče 1 518 000 553 500 62 3 0 289 800
S0537/002 SDRUŽENÍ FAUST Integrované středisko 878 000 285 000 28 2 0 0
S0542/003 Senior o. s. Linka pomoci pro seniory 2 981 936 2 081 900 75 4 422 682 927 200
S0542/021 Senior o. s. Síť informačních center pro seniory 14 154 600 9 799 000 49 2 6 280 424 0
S0542/022 Senior o. s. Síť denních center pro seniory 11 497 700 7 790 400 48 2 7 790 400 0
S0544/002 Sokrates Ústí nad Labem Terénní program Sokrates Ústí nad Labem - 2005 1 935 103 1 149 768 90 5 179 360 737 400
S0544/003 Sokrates Ústí nad Labem Středisko prvního kontaktu - Informační a poradenské středisko - IPS 470 000 220 000 63 3 0 0
S0544/004 Sokrates Ústí nad Labem Přechodné ubytování pro těhotné ženy a jiné ženy sociálně vyloučené 269 940 98 010 53 3 40 800 0
S0549/001 Občanské sdružení Vzájemné soužití Rozvoj včasné pomoci romským obyvatelům Ostravy ohrožených marginalizací 11 198 272 5 731 137 91 5 1 790 634 3 034 300
S0552/001 Občanské sdružení R-ego Činnost poradenského centra R-ego, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 542 846 140 000 85 5 0 119 000
S0553/501 Jihočeská růže o. s. Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci 1 464 000 1 025 000 69 4 667 097 208 600
S0564/001 Sdružení Ochrana nenarozeného života Výchova k zodpovědnému životu 1 000 000 700 000 48 2 700 000 0
S0585/501 Občanské sdružení Savore Savore - kulturní, sociálně-vzdělávací základna VI. 730 670 412 840 84 4 18 630 249 700
S0593/501 SALESIÁNSKÉ KLUBY MLÁDEŽE Středisko pro děti a mládež 990 000 200 000 68 3 0 114 900
S0599/901 Sekce romských poradců České republiky Sociálně -právní, ekonomická poradna a monitoring informací 2 656 880 1 859 400 56 3 743 760 520 000
S0601/001 INEX - Sdružení dobrovolných aktivit Sociálně-preventivní projekt pro znevýhodněné děti a mládež 525 000 273 000 85 5 34 000 171 600
S0608/003 SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež SPEKTRUM - Centrum prevence a poradenství pro děti a mládež 300 000 135 000 70 4 0 85 600
S0611/001 Společné soužití Litvínov Žijeme spolu 984 740 689 318 81 4 73 628 422 100
S0611/901 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ LITVÍNOV Sociálně-poradenské a informační centrum pro Romy 670 700 469 000 65 3 13 500 250 600
S0613/001 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Plánované rodičovství, sexuální výchova a reprodukční zdraví (poradenství) 1 430 224 993 022 44 2 993 022 0
S0615/001 VILLA VALLILA Dům na půli cesty ve Ville Vallile 1 373 000 343 900 100 5 10 000 281 900
S0616/001 Občanské sdružení Semiramis Kontaktní centrum Nymburk - K-centrum 1 700 000 250 000 95 5 0 237 500
S0619/001 Sdružení Romů a národnostních menšin v České republice Sociálně ekonomická poradna 15 685 447 10 976 504 43 2 4 811 562 0
S0624/002 Porozumění - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň Linka porozumění - linka důvěry a pomoci pro zdravotně postižené 1 020 000 714 000 61 3 85 920 0
S0627/001 RODINA A DÍTĚ Matky sobě 289 000 223 000 72 4 223 000 0
S0628/002 Ester o. s. Prevence exkluze v romských komunitách - Středisko dětí a mládeže mikroregionu Javorník 1 868 520 863 000 89 5 366 000 374 400
S0629/001 CENTRUM PRO RODINU V TURNOVĚ Jsme stále spolu 239 900 167 200 57 3 167 200 0
S0631/002 Sokrates 2 Terénní práce 2005 1 298 674 863 674 76 4 90 000 496 400
S0631/004 Sokrates 2 Centrum sociální pomoci 2005 880 796 630 796 44 2 630 796 0
S0634/001 Centrum pro rodinu Hodonín Komunitní centrum pro rodinu 843 000 183 000 74 4 183 000 0
S0635/001 Česká společnost pomoci dětem Tilia Sociálně-právní poradna 375 500 156 000 55 3 0 72 500
S0637/001 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Provoz DONA linky - nepřetržitá pomoc obětem domácího násilí v ČR 4 463 000 1 577 700 97 5 300 260 1 046 200
S0646/001 Aranka - Dvůr Vyšínek Aranka - Romové 455 560 213 880 61 3 58 600 80 100
S0647/001 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AGAPE Občanská poradna Rychnov n. Kněžnou 473 694 119 887 88 5 0 89 200
S0652/001 KLUB MLADÝCH FILADELFIA Klub Filadelfia 1 648 000 755 000 86 5 233 958 378 300
S0652/002 KLUB MLADÝCH FILADELFIA Volnočasové a komunitní centrum Fontána 660 000 249 000 67 3 79 282 0
S0654/001 InternetPoradna.cz o. s. Zajištění provozu InternetPoradny 1 400 000 450 000 100 5 0 335 300
S0658/001 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Terénní práce v obci Prachovice 450 493 314 628 100 5 39 069 232 700
S0658/002 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Nízkoprahový klub FUTUR 998 886 616 027 97 5 170 284 365 100
S0658/003 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Streetwork Chrudim - Ulice 518 176 280 213 96 5 65 426 174 100
S0658/005 Šance pro tebe Chrudim, o. s. Terénní komunitní projekt Kopretina 638 537 439 298 74 4 78 187 228 700
S0660/001 Občanské sdružení Ječmínek Zřízení azylového domu pro matky s dětmi 2 006 271 950 000 79 4 176 886 515 700
S0661/001 Pes pomůže o. s. Zajištění speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi 3 000 000 2 100 000 70 4 1 420 000 354 700
S0662/001 Sdružení Virtus Pro lepší vztahy 584 096 408 867 78 4 74 682 220 100
S0665/001 o. s. Člověk člověku, sdružení pro podporu rozvoje sociální práce a prevence ve společnosti POKEC - centrum komunitní práce Praha 2 1 452 725 350 000 63 3 0 186 200
S0666/002 EPONA o. s. Z ulice zpět ke koním a do přírody 787 000 543 700 95 5 204 800 272 500
S0669/001 OBČANSKÁ INSPIRACE Sdružení Občanská inspirace - Sociální služby komunitní centrum Praha 14 a Praha 6 1 380 000 550 000 79 4 54 162 330 800
S0673/001 OS VIA COMMODA Centrum pro mládež KAM 1 066 300 533 150 87 5 95 062 314 400
S0675/001 Kolpingova rodina Smečno Dům rodin 2 764 200 885 000 44 2 885 000 0
S0675/004 Kolpingova rodina Smečno Rodinná poradna 1 614 120 600 620 92 5 600 620 0
S0681/001 SOPOS-CL Česká Lípa Sociální a sociálně-právní poradenství pro občany v nepříznivé sociální situaci 210 436 147 146 91 5 0 113 200
S0685/001 Občanské sdružení Háječek Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost 1 983 095 908 895 99 5 210 600 691 400
S0686/001 Dům tří přání o. s. Dům tří přání o. s. - Azylový dům Přemysla Pittra pro děti 3 342 000 1 336 800 82 4 30 000 904 700
S0688/001 Občanské sdružení Otevřené srdce Azylový dům pro matky s dětmi - Otevřené srdce 2 639 300 1 747 510 84 4 425 164 937 800
S0692/001 Petrov - sdružení pro práci s dětmi a mládeží Pomoc romským dětem 532 000 212 000 81 4 0 134 600
S0695/001 Občanské sdružení Cesta naděje Azylový dům pro matky s dětmi Jirkov 478 000 318 000 70 4 52 560 157 000
S0695/002 Občanské sdružení Cesta naděje Projekt práce s dětmi a mládeží OS CN 05 1 909 000 550 000 83 4 100 000 315 400
S0696/002 Komunitní centrum Chánov Sociální a komunitní práce v Chánově 2005 1 575 136 1 140 976 67 3 407 200 0
S0698/001 Romská unie Romské komunitní a kontaktní centrum 1 520 000 975 000 49 2 597 633 0
S0700/002 YMCA Praha Nízkoprahový klub YMKÁRIUM 406 000 239 000 80 4 0 151 400
S0701/002 NEDROG "Klubko -1... nedat drogám šanci" 1 845 000 994 000 66 3 358 040 354 400
S0701/003 NEDROG Klubko -2........PEER AKTIVISTÉ 1 000 000 626 000 19 1 626 000 0
S0701/004 NEDROG Klubko -3... JAMKA 910 000 545 000 67 3 90 000 257 400
S0702/001 Filadelfie U-kryt a  B.U.S - pomoc dětem a mládeži 1 357 840 908 500 95 5 395 312 411 700
S0703/001 Demokratická aliance Romů ČR Poradna "Sociálně informační a poradenské centrum SOIPR" 929 000 650 000 58 3 195 000 0
S0703/002 Demokratická aliance Romů ČR Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Hnízdo 1 425 900 998 000 60 3 240 000 0
S0708/003 Romské sdružení občanského porozumění Podpora uplatnění na pracovním trhu 574 800 214 600 71 4 214 600 0
S0710/001 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Návrat dítěte do rodiny 1 961 800 884 908 95 5 205 621 546 200
S0712/001 Občanské sdružení Pod křídly Projekt Pod křídly - výstavba chráněného bydlení a domu na půl cesty pro mladé dospělé po ukončení pěstounské a ústavní výchovy 234 202 163 612 69 4 11 000 89 000
S0712/002 Občanské sdružení Pod křídly Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly 316 572 214 097 89 5 1 000 160 200
S0714/001 Na křižovatce Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé Na křižovatce Varnsdorf 889 540 470 000 81 4 0 380 700
S0714/002 Na křižovatce o. s. Občanská poradna Na křižovatce Varnsdorf 750 000 500 000 96 5 1 000 404 500
S0714/003 Na křižovatce o. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a nládež Na křižovatce Varnsdorf 811 340 566 000 68 3 0 325 000
S0719/001 Občanské sdružení "Návraty" Poradenské centrum - Návraty 207 300 144 405 88 5 11 523 98 800
S0724/006 INKANO Písek Občanská poradna v Písku s rozšířením služeb pro romskou populaci 337 000 226 000 88 5 6 000 158 300
S0725/001 IQ ROMA SERVIS IQ Roma Servis - Centrum komunitní a terénní sociální práce 3 660 500 2 547 150 93 5 671 957 1 475 800
S0731/001 Dětský svět Zábřeh Výchovně vzdělávací centrum pro děti ze sociálně slabých rodin 396 500 268 000 68 3 27 000 138 400
S0732/001 Romano dives o. s. Bydlení, práce, kvalifikace - tři součásti rozvoje romské komunity 2005 1 380 648 897 421 69 4 90 548 471 200
S0757/001 Občanská poradna Třebíč Občanská poradna Třebíč 788 510 550 910 81 4 8 280 371 200
S0758/001 Diakonie husitská - STROM Poskytování sociálních služeb občanům v nepříznivé sociální situaci 1 892 300 950 000 93 5 11 000 737 300
S0763/002 Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE Naše světla 324 000 226 600 60 3 226 600 0
S0768/002 Třebíčská unie křesťanské mládeže Středisko sociálních služeb pro mládež - nízkoprahový klub mládeže Hájek 1 800 000 1 200 000 85 5 239 500 689 300
S0773/001 Pro Vás Klub Zóna, nízkoprahové zařízení pro rizikovou mládež 717 500 323 000 78 4 0 212 800
S0774/001 o.s. Ježek a Čížek - divadlem k sobě, k druhým hrou Nízkoprahový terapeutický resocializační program - divadlo lidí bez přístřeší Ježek a Čížek 601 400 418 300 98 5 0 300 200
S0776/001 Charitní sdružení Děčín o. s. Občanská poradna Děčín 642 690 277 250 98 5 0 199 000
S0776/002 Charitní sdružení Děčín o. s. Asistenční služba pro rodiny s dětmi 625 315 264 275 96 5 0 189 700
S0783/001 Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP 393 392 250 000 99 5 0 209 000
S0787/001 Alfa Human Service o. s. Informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením - Alfabet 1 029 400 614 900 65 3 30 000 283 300
S0795/981 KRYSTAL - sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými Slunce - služby nízkoprahového centra 1 870 010 626 748 89 5 0 557 900
S0805/001 Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma help centra - provoz center pro ženy s diagnózou ca mammy 1 700 000 600 000 95 5 100 000 353 900
S0806/001 Liberecké rómské sdružení Terénní sociální práce v Liberci 505 400 353 400 58 3 174 000 88 100
S0807/001 Občanské sdružení Prostor Projekt nízkoprahového zařízení - K-centrum Kolín s terénními programy 1 385 468 330 000 96 5 0 316 800
S0810/001 Třebíčské centrum Plnohodnotný a bezpečný život našich spoluobčanů 549 739 363 300 75 4 0 230 100
S0815/001 Sdružení křesťanských maminek Sluníčko Centrum pro rodinu Sluníčko 387 120 260 620 76 4 260 620 0
S0816/001 KRÁSNO, občanské sdružení FREE - formační a reedukační program 788 690 503 950 78 4 80 000 279 200
S0816/002 KRÁSNO, občanské sdružení Program sociálně-probačních služeb v Karlovarském kraji 982 200 573 500 81 4 70 000 344 400
S0820/001 Time of Life for Street, o.s. Terénní práce s pouličními prostitutkami v Chebu a okolí 593 000 19 000 66 3 0 12 600
S0822/001 Bunkr - klub mladých Klub mladých v Třinci 1 357 390 813 960 95 5 103 080 570 200
S0827/002 IMPULS Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín Realizace terapeutických a edukačních programů pro zdravotně postižené 1 256 500 880 000 52 3 491 600 0
S0829/001 Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji Krizové centrum pro děti a rodinu - provoz ambulantní části 1 650 986 990 592 95 5 33 024 687 200
S0835/003 Občanské sdružení Společný život Poskytování sociálního poradenství a cílená pomoc při řešení sociálních a bytových problémů v sociálně vyloučené romské komunitě formou terénní sociální práce 484 300 339 010 82 4 0 215 200
S0836/001 Centrum pro integraci cizinců o. s. Pomoc handicapovaným azylantům a cizincům v začlenění do české společnosti 1 625 874 860 164 95 5 114 000 528 200
S0839/001 Spektrum Vysočina Sociální prevence a pomoc na Vysočině 1 923 800 1 346 660 53 3 0 0
S0852/001 KAMÍNEK, společenství pracující s dětmí a mládeží NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DIXIE 776 966 333 175 94 5 40 080 232 700
S0854/001 Občanské sdružení Na cestě Centrum Archa 1 126 714 615 945 92 5 0 478 500
S0855/001 Občanské sdružení Rozum a Cit Tvůrčí dílny a kontaktní centrum pro pěstounské rodiny 627 039 425 539 77 4 11 937 268 900
S0857/001 PROSTOR PRO o.s. Klídek - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 545 540 1 471 261 91 5 135 200 1 026 500
S0860/001 Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 572 000 177 000 90 5 0 134 500
S0861/001 Občanské sdružení Pomoc všem potřebným Občanská poradna 852 380 256 690 78 4 0 169 100
S0862/001 OS Anabell pro nemocné anorexií a bulímií Činnost OS Anabell - pro nemocné anorexií a bulímií, motto projektu: Bez jídla žít nelze! 1 590 000 828 200 78 4 354 625 0
S0863/001 Občanská poradna Nymburk Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 559 983 390 985 88 5 8 306 284 400
S0866/003 Liga za lidská práva, práva dětí a mládeže Bavchtalo čhavoro - Šťastné děti 569 200 398 440 75 4 8 400 247 600
S0873/001 Open House o. s. Nízkopraqhové zařízení pro děti a mládež "Open House" 1 495 000 969 000 95 5 151 600 655 700
S0873/003 Open House o. s. Dětem z bruntálských ulic 291 944 189 000 92 5 28 120 115 500
S0875/001 LEMUR o. s. Street-kontakt Boskovice 744 000 58 000 81 4 0 39 700
S0882/001 STŘED (sdružení třebíčských dobrovolníků) O. s. STŘED - realizátor sociálně preventivních programů pro děti a mládež 1 688 388 1 150 748 80 4 60 000 736 700
S0887/001 Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s. Kurzy českého znakového jazyka pro tlumočníky 146 000 73 000 81 4 0 44 200
S0889/002 o.s. For-Teenager Apel Nízkoprahový klub Exit 215 006 175 652 88 5 25 150 108 100
S0892/001 o. s. Cíl Chomutov AD a DPC Nikolas 4 470 000 3 129 000 65 3 1 492 400 0
S0893/001 VIDA Vida Centra - informaní centra pro problematiku duševního zdraví a nemoci 2 395 716 1 677 001 77 4 256 311 815 000
S0896/001 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA OSTRAVA 5 070 400 2 170 400 96 5 442 680 1 400 300
S0896/002 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Karviná 3 123 790 1 393 790 94 5 214 240 936 100
S0896/003 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Třinec 2 503 320 1 303 320 92 5 197 720 858 800
S0896/004 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Bruntál 2 433 560 1 533 560 88 5 55 000 1 098 500
S0896/005 KOFOEDOVA ŠKOLA KOFOEDOVA ŠKOLA Ústí nad Labem 2 088 390 910 990 88 5 89 700 589 400
S0899/002 Český západ o. s. Dále s odvahou řešit 716 670 501 669 82 4 57 400 282 100
S0904/001 Sdružení Romano Jasnica Informační a poradenská centra 1 498 000 1 016 666 64 3 203 920 0
S0905/001 Občanské sdružení dětí a mládeže "Začít spolu" Občansko - právní poradenství 835 275 495 580 65 3 93 780 0
S0931/001 Romodrom o. s. Vězeňský program 2005 2 745 184 1 921 184 74 4 479 480 912 900
S0932/001 Neposeda, občanské sdružení Mít kam jít III. Sociální služby o. s. Neposeda 600 000 200 000 79 4 30 000 107 700
S0933/001 Den občanské sdružení Pavučina 1 185 000 475 600 80 4 155 540 0
S0934/001 Liga lidských práv o. s. Centrum pro právní ochranu dětí 3 316 928 1 861 950 85 5 399 124 1 049 800
S0937/001 KIWAJUNIOR Prostějov o. s. Braccio 1 190 000 400 000 64 3 170 000 0
S0939/001 Bez rozdílu o. s. Multifunkční komunitní centrum bez rozdílu 1 895 289 1 173 089 61 3 354 264 0
S0941/001 Národní rada zdravotně postižených ČR Sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením 910 000 637 000 74 4 318 500 178 000
S0942/001 CENTROM o. s. Centrom 2 447 200 1 713 040 65 3 298 750 0
S0943/001 Kostnická jednota, sdružení evangelických křesťanů Křesťanský klub seniorů (KKS) 350 000 245 000 53 3 245 000 0
S0945/001 Plán B, o. s. Klub Labyrint 542 128 356 152 97 5 0 255 700
S0946/001 Modrý kříž v České republice Modrý kříž v Karviné 660 000 460 000 90 5 0 330 100
S0947/001 Sdružení SPIRÁLA Projekt prevence v třídních kolektivech 30 000 28 000 63 3 28 000 0
S0948/001 Poradna pro uprchlíky o. s. Sociální poradenství a asistence pro žadatele o azyl jako prevence sociálního vyloučení a jiných sociálně patologických jevů 2 192 811 1 525 759 94 5 1 525 759 0
S0949/001 Nový život o.s. Krok k lepšímu soužití 719 450 540 950 65 3 116 976 0
S0950/001 Sdružení Klíček, o. s. Ubytovna pro rodiče dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Motol v Praze 291 000 203 700 0 1 203 700 0
S0951/001 KOLUMBUS - sdružení uživatelů psychiatrické péče Pacientská advokacie - pomoc s prosazováním práv a zájmů lidí s duševním onemocněním hospitalizovaným v psychiatrických léčebnách 320 960 224 360 51 3 224 360 0
S0954/001 Občanské sdružení ROMA VIDNAVA Poznáváme se navzájem... 2 369 150 1 659 150 60 3 1 524 000 0
S0955/001 Salesiánské hnutí mládeže - Klub České Budějovice Cesta k dětem 106 000 53 000 68 3 53 000 0
S0956/001 Občanské sdružení Cesta Integrace Mapování drogové scény a provoz "Klubu Cesta" 650 400 100 000 34 2 100 000 0
S0957/001 Sdružení rodičů a přátel dětí a školy v Základní škole Havl. Brod Centrum volného času a prevence kriminality Ponorka 618 980 433 286 88 5 0 311 000


Kód projektu Název organizace Název projektu Rozpočet pro rok 2005 Požadavek pro rok 2005 Dotace pro rok 2005
S0048/004 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Litoměřice 418 072 290 000 129 280
S0048/005 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Ostrava 1 439 900 1 000 000 295 200
S0048/006 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Plzeň 548 400 380 000 177 000
S0048/007 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Pardubice 1 075 840 750 000 341 600
S0048/008 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Opava 531 200 370 000 238 080
S0048/009 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Beroun 196 288 130 000 103 200
S0048/010 Fond ohrožených dětí o. s. Dům FOD na pomoc ohroženým dětem a mládeži v Olomouci 1 790 470 1 200 000 600 000
S0048/011 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Kroměříž 642 800 440 000 187 200
S0048/013 Fond ohrožených dětí o. s. Provoz domovů "Střecha" 1 211 236 800 000 400 000
S0048/014 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Šumperk 460 900 320 000 160 000
S0048/016 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Zlín 274 000 190 000 105 000
S0048/018 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Praha 2 818 424 1 900 000 522 160
S0048/019 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Most 589 900 410 000 205 000
S0048/020 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek - Dolní Benešov 2 674 800 1 800 000 633 280
S0048/021 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Prostějov 561 800 390 000 161 500
S0048/022 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu České Budějovice 502 000 350 000 114 000
S0048/023 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Tábor 289 100 200 000 58 160
S0048/025 Fond ohrožených dětí o. s. Pohybové a resocializační centrum pro ohrožené děti 1 079 000 350 000 175 000
S0048/026 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Brno 706 839 490 000 306 080
S0048/027 Fond ohrožených dětí o. s. Postupné vytvoření sítě rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zdvojnásobení současné kapacity) 19 167 150 12 000 000 0
S0048/028 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Lázních Libverda,okr. Liberec 652 500 450 000 283 920
S0048/029 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Praze 8, Chabařovické ul. 7 062 225 4 900 000 2 584 080
S0048/030 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Kroměříži 652 500 450 000 0
S0048/031 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci 815 600 550 000 220 000
S0048/032 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a azylové byty pro matky s novorozenci v Praze 4, Láskově ulici 9 815 758 6 000 000 3 102 000
S0048/042 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Hostivice 9 957 263 6 900 000 6 207 000
S0048/043 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Svoboda nad Úpou 387 400 280 000 0
S0048/044 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Českých Budějovicích 1 284 300 800 000 400 000
S0048/046 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Praha 9 - Horní Počernice 165 900 110 000 63 120
S0048/047 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Strašice 403 600 280 000 0
S0048/048 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Adamov 403 600 280 000 153 700
S0048/049 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek ve Valašském Meziříčí 403 600 280 000 224 000
S0048/050 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Chomutov 292 400 200 000 100 000
S0048/051 Fond ohrožených dětí o. s. Vyhledávání a pomoc ohroženým dětem v regionu Teplice 276 900 190 000 0
S0048/052 Fond ohrožených dětí o. s. Zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Smržovka 165 900 110 000 0
S0048/053 Fond ohrožených dětí o. s. Psychologická a sociální podpora náhradních rodin 572 184 400 000 200 000