Přehled o vývoji částek minimální mzdy

Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991

V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2024 je dvacátou šestou změnou této mzdové veličiny od jejího zavedení.

Dosavadní úpravy minimální mzdy (základní sazby) jsou zachyceny v následující tabulce.

Období Výše minimální mzdy
v Kč za měsíc v Kč za hodinu
1991 únor 2 000 10,80
1992 leden 2 200 12,00
1996 leden 2 500 13,60
1998 leden 2 650 14,80
1999 leden 3 250 18,00
1999 červenec 3 600 20,00
2000 leden 4 000 22,30
2000 červenec 4 500 25,00
2001 leden 5 000 30,00
2002 leden 5 700 33,90
2003 leden 6 200 36,90
2004 leden 6 700 39,60
2005 leden 7 185 42,50
2006 leden 7 570 44,70
2006 červenec 7 955 48,10
2007 leden 8 000 48,10
2013 srpen 8 500 50,60
2015 leden 9 200 55,00
2016 leden 9 900 58,70
2017 leden 11 000 66,00
2018 leden 12 200 73,20
2019 leden 13 350 79,80
2020 leden 14 600 87,30
2021 leden 15 200 90,50
2022 leden 16 200 96,40
2023 leden 17 300 103,80
2024 leden 18 900 112,50

Poslední aktualizace: 5. 1. 2024