Pokyny k vyplnění tiskopisu Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tiskopis (31 kB) obsahuje dvě části:
  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně prohlášení zda osoba je či není statutárním zástupcem).
  2. Potvrzení statutárního zástupce poskytovatele sociálních služeb.
  Potvrzení statutárního zástupce poskytovatele sociálních služeb musí být vyplněno a statutárním zástupcem podepsáno.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů nelze akceptovat bez vyplněného a podepsaného Potvrzení.
  Důvodem je nutnost identifikace organizace a souhlas statutárního zástupce k tomu, aby výše uvedené osobě byl vytvořen uživatelský účet vázaný právě k dané organizaci poskytující sociální služby.
 2. Za každou organizaci (poskytovatele sociálních služeb) musí podat souhlas se zpracováním osobních údajů také statutární zástupce, který jediný má oprávnění žádost o dotaci podat. Statutární zástupce je uveden na zřizovací listině nebo ve stanovách. I v tomto případě je nutno vyplnit část Potvrzení, a to z důvodu identifikace organizace.
 3. Název organizace se musí shodovat s názvem, který má organizace zaregistrovaný při přidělení IČ. Prosíme, nepoužívejte zkrácený název, vypište jej celý.
 4. Prosím, nezaměňujte pojmy Statutární zástupce a Oprávněná osoba. Pokud dojde ve Vaší organizaci ke změně, je ji nutné hlásit krajskému úřadu, který registraci sociální služby provedl. Na krajský úřad je třeba hlásit veškeré změny – kontakty, e-maily apod.
 5. Pozor při zaškrtnutí okének jsem / nejsem statutárním zástupcem. Stává se, že statutární zástupce zaškrtne „nejsem“.
 6. Prosíme, neupravujte text souhlasu (nic nedopisujte, neměňte).

Předpokládáme, že bezchybné a jednoznačné vyplňování Souhlasů přispěje k bezproblémovému nasazení systému nového způsobu podávání žádostí o dotace pro poskytovatele služeb.

Děkujeme za pochopení.

26.6.2009
MPSV, odbor 21