Obec přátelská rodině roku 2015

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2015“ PRODLOUŽENA DO 15. 4. 2016

Vážení soutěžící,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 15. 4. 2016 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

DATUM UKONČENÍ PŘIJÍMANÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2015“

Vážení soutěžící,
rádi bychom Vás upozornili, že se blíží datum pro zaslání Vašich přihlášek do osmého ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Konečné datum pro příjem přihlášek je stanoveno na 31. 3. 2016 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Konečný termín pro příjem přihlášek je 31. 3. 2016.

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Podmínky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“, Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 obcím v soutěži „Obec přátelská rodině 2015“, Přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“ a Zásady hodnocení obcí v rámci soutěže“ Obec přátelská rodině 2015“naleznete v levé části této stránky. Předkládání vyplněných přihlášek bude probíhat stejně jako předchozí rok, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na soutěž@mpsv.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2015“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec nestala vítěznou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace (vítězná obec/město) je povinen do 14 dní vyplnit formulář Specifikace dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2016 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu kristyna.valova@mpsv.cz nebo soutěž@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.