Milostivé léto III od 1. 7. do 30. 11. 2023

Máte jedinečnou a zcela výjimečnou šanci na úhradu svých dluhů bez dalších poplatků a vícenákladů. Díky akci Milostivé léto III se klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného. Milostivé léto III se vztahuje také na dluhy u Finanční správy, více informací se dozvíte také na stránkách Daňové milostivé léto | Média a veřejnost | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz).

„Zkontrolujte si prosím, zda náhodou státu nedlužíte na daních nebo na pojistném u České správy sociálního zabezpečení. Pokud ano, nenechávejte to prosím být. Nyní máte mimořádnou možnost, jak se zbavit narůstajícího penále. Stačí svůj původní dluh uhradit, a to najednou nebo pomocí splátkového kalendáře. Tato šance se už nebude opakovat,“ říká ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Milostivé léto III se u České správy sociálního zabezpečení vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1. 10. 2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady.

Kdo může Milostivé léto III u ČSSZ využít?

Občané i právnické osoby, zaměstnavatelé i osoby samostatně výdělečně činné a také plátci, kteří svou činnost už ukončili

 

Jak máte postupovat při dlužném pojistném u ČSSZ?

1.

Stačí nejpozději do 30. 11. 2023 podat oznámení prostřednictvím ePortálu ČSSZ, že dlužné pojistné uhradíte nebo že jej uhradíte ve splátkách.

2.

Dlužné pojistné uhraďte do 30. 11. 2023. Pokud jste podali oznámení o úhradě ve splátkách, první splátku uhraďte nejpozději do 31. 12. 2023 a každou další nejpozději poslední den kalendářního měsíce.

3.

Po splacení dlužného pojistného bude odpuštěno penále a exekuční náklady plynoucí z tohoto dluhu. Tuto skutečnost si budete moci ověřit prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ.

 

Modelové příklady

Příklad 1

Řemeslník Pavel, který pracuje jako OSVČ, řádně platí pojistné, ale v minulosti měl v placení pojistného splatného před 1. 10. 2022 krátký výpadek. Dlužné pojistné již uhradil, ale naskočilo mu penále. V ePortálu ČSSZ zjistil, že na penále, k již zaplacenému pojistnému, které bylo splatné už před 10. říjnem 2022, dluží 3 200,- Kč. Pavel nemusí nic dělat a penále mu bude automaticky odpuštěno.

Příklad 2

Kadeřnice Jana, která pracuje jako OSVČ, na pojistném, které bylo spatné před 1. 10. 2022, dluží 25 130,- Kč. Zároveň už jí z tohoto dluhu začalo běžet penále, které aktuálně činí 1 205,- Kč. Paní Jana podala nejpozději do 30. 11. 2023 prostřednictvím ePortálu ČSSZ oznámení, že dlužné pojistné uhradí ve splátkách. Po uhrazení celé dlužné částky pojistného jí bude penále ve výši 1 205,- Kč odpuštěno.

Příklad 3

Společnost s ručením omezeným, která podniká v autodopravě, na pojistném splatném před 1. 10. 2022 dluží 95 000,- Kč. Protože nestačila dluh uhradit, začalo nabíhat penále, které aktuálně činí 23 200,- Kč. Dokonce se dostala do exekuce a exekuční náklady jsou aktuálně ve výši 1 500,- Kč. Společnost podala prostřednictvím ePortálu ČSSZ oznámení, že dlužné pojistné nejpozději do 30. 11. 2023 uhradí. Po splacení dluhu na pojistném bude společnosti odpuštěno penále ve výši 23 200,- Kč i exekuční náklady ve výši 1 500,- Kč.

 

Mimořádné odpuštění se nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora, ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022. U OSVČ není dlužným pojistným nezaplacená záloha za pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce roku 2022 a nezaplacené pojistné na nemocenské pojištění.

 

Potřebujete se na něco zeptat nebo pomoc?

Na dluhové lince 770 600 800, kterou provozuje Člověk v tísni, vám rádi poradí. Bližší informace najdete také na milostiveleto.cz

 

Často kladené dotazy