Metodická činnost

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 111/2006 b., o pomoci v hmotné nouzi jsou činnosti sociální práce výkonem veřejné správy v přenesené působnosti. Z příslušných ustanovení uvedených právních norem vyplývá, že sociální pracovníci na úřadech mají širokou klientelu, které nabízí odbornou pomoc, radu, podporu a zprostředkovává jí další služby s cílem komplexního řešení nepříznivé sociální situace jednotlivých klientů, a to včetně ochrany lidských práv a důstojnosti. Nezbytnou součástí práce s klienty je kromě zajištění základních existenčních podmínek také dlouhodobé psychosociální působení s cílem začlenění klienta do běžného života. Sociální práce má mnoho specifik, jejím obsahem je podpora a pomoc postavená na dobrovolném, rovnocenném a partnerském vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Lze jí chápat jako paletu nabídek, hledání cest, zvyšování kompetencí a odstraňování překážek potřebných k tomu, aby se klient zařadil zpět do většinové společnosti. Sociální pracovníci nabízí každému člověku podporu šitou na míru podle individuálních potřeb. Sociální práce ve veřejné správě tvoří základní systém pomoci dostupné všem lidem v obtížných životních situacích.

Poslední aktualizace: 19. 1. 2023