Kontakty na styčná místa ČR pro provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

pro oblast důchodů:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 257 062 860
pro oblast peněžitých dávek v nemoci:
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25 
225 08  Praha 5 
www.cssz.cz

Kontakt:
Email: posta@cssz.cz
Call centrum: +420 571 811 081
pro oblast věcných dávek v nemoci:
Centrum mezistátních úhrad
Nám. W. Churchilla 2 
113 59  Praha 3 
www.cmu.cz

Kontakt:
Email: info@cmu.cz
telefon: +420 236 033 411
pro oblast dávek při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy
Koliště 1
602 00 Brno
www.koop.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Soňa Prudíková
Tel.: +420 731 644 971
Email: sprudikova@koop.cz
pro oblast rodinných dávek:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111
pro oblast dávek v nezaměstnanosti:
Generální ředitelství ÚP ČR
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
https://www.uradprace.cz

Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 950 191 111

Poslední aktualizace: 30. 7. 2021