Kontakty na pracovníky MPSV

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová
ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí
email: martina.stepankova1@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Jaroslava Nováková
asistentka odboru
email: jaroslava.novakova2@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny
email: kristyna.kotalova@mpsv.cz
tel: 221 922 412

Mgr. Dominika Bobková
ústavní a ochranná výchova, osamostatňování mladých dospělých, kyberbezpečí, dotazy občanů, stížnosti
email: dominika.bobkova@mpsv.cz
tel: 221 923 259

JUDr. Martina Grofová
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, dotazy rezortů, dotazy občanů, stížnosti, náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem
email: martina.grofova@mpsv.cz
tel.: 221 922 614

Mgr. Milena Černá
osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí, statistické údaje, komunikace a zveřejňování informací, plnění národních a mezinárodních úmluv a dalších závazků, dotazy občanů, stížnosti
email: milena.cerna@mpsv.cz
tel: 221 922 229

Mgr. Daniel Hovorka
legislativní záležitosti
email: daniel.hovorka@mpsv.cz
tel: 221 922 404

Mgr. Adam Křístek
legislativní záležitosti
email: adam.kristek@mpsv.cz
tel: 221 922 388

Ing. Lukáš Puč
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí
email: lukas.puc@mpsv.cz
tel: 221 923 001

Ing. Zdenka Kainarová
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a financování agendy sociálně-právní ochrany dětí na obcích
email: zdenka.kainarova@mpsv.cz
tel: 221 922 245

Mgr. Markéta Ferencová Hrodková
kuratela pro děti a mládež, nezletilí cizinci bez doprovodu
email: marketa.ferencova@mpsv.cz
tel.: 221 923 701

Mgr. Martina Kučerová
standardy kvality sociálně-právní ochrany, agenda ochrany týraných a zneužívaných dětí, dotazy občanů, stížnosti
email: martina.kucerova@mpsv.cz
tel.: 221 923 484

Mgr. Michal Šíp
Garant klíčové aktivity 1 „Tvorba krajského modelu sítě služeb pro rodiny s dítětem/dětmi umístěnými v ústavní péči a rodiny odebráním dítěte/dětí ohrožené“
Systémový projekt "Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR"
e-mail: michal.sip@mpsv.cz
tel: 221 922 106

Mgr.et Mgr. Petra Mádlová
Garantka klíčové aktivity 2 „Přehodnocení situace dětí v ústavní péči“
Systémový projekt "Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR"
e-mail: petra.madlova@mpsv.cz
tel: 221 922 023

Mgr. Štěpán Bolf
Garant klíčové aktivity 3 „Systematické návštěvy ústavních zařízení“
Systémový projekt "Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR"
e-mail: stepan.bolf@mpsv.cz
tel: 221 923 647

Oddělení koncepce náhradní rodinné péče

JUDr. Zuzana Zárasová
vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče
email: zuzana.zarasova@mpsv.cz
tel.: 221 922 027

Mgr. Eliška Niklová
náhradní rodinná péče
email: eliska.niklova@mpsv.cz
tel: 221 922 794

Mgr. Radek Šoustal
náhradní rodinná péče
email: radek.soustal@mpsv.cz
tel: 221 923 059

Mgr. Zdenka Smolíková
náhradní rodinná péče
email: zdenka.smolikova@mpsv.cz
tel.: 221 923 724

Mgr. Martina Vančáková
náhradní rodinná péče
email: martina.vancakova@mpsv.cz
tel.: 221 921 311

Poslední aktualizace: 26. 10. 2022