Informační seminář zaměřený na romské lokality

Odbor sociálních služeb, MPSV pořádá v souvislosti s vyhlášením 3. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, části Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ ZAMĚŘENÝ NA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY

Seminář je určen potenciálním předkladatelům projektů, tedy zejména zástupcům veřejné správy, tj. krajům a obcím, zástupcům nestátních neziskových organizací v daném regionu a vzdělávacím institucím.

Seminář se uskuteční 4. dubna v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, v zasedací místnosti Skleník v době od 10 do 14 hod.

Na semináři budou účastníkům prezentovány informace o 3. výzvě části Opatření 2.1, ve které mohou předkládat své projekty, zejména informace o oprávněných žadatelích, podporovaných akcích ve vymezeném území, uznatelných výdajích, povinných přílohách a vyplňování elektronické žádosti BENEFIT.

Součástí semináře bude rovněž diskuse s pracovníky odboru sociálních služeb MPSV odpovědných za problematiku čerpání finanční pomoci z ESF v oblasti sociální integrace.

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři vyplňte registrační formulář a zašlete jej na e-mailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz. Do předmětu uveďte "Seminář - 4.dubna".

Maximální účast jsou dvě osoby za jeden subjekt. Za každou osobu vyplňte prosím přihlášku zvlášť. V případě požadavku na účast více osob za Váš subjekt Vám možnost jejich účasti potvrdíme emailem do 2 pracovních dnů před realizací semináře.

Tento informační seminář je ZDARMA. Na semináři bude zajištěno občerstvení.