Žádost o zaměstnaneckou kartu

Na této stránce najdete formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Odkaz na žádost najdete též přímo u místa v centrální evidenci míst určených pro zaměstnanecké karty.
V případě použití odkazu z centrální evidence volných míst Vám portál číslo volného místa a další údaje o budoucím zaměstnání do žádosti automaticky vyplní.

Pokud však máte uzavřenou pracovní smlouvu na volné místo, které není na portálu zveřejněno, zjistěte si číslo volného místa od budoucího zaměstnavatele a vyplňte údaje o budoucím zaměstnání do formuláře sami.

Pro tisk formuláře žádosti použijte některou z nabízených variant:

Další formuláře

Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele
Formulář podává držitel zaměstnanecké karty na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele (§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky). S výjimkou cizince s volným přístupem na trh práce ČR nebo cizince s platným povolením k zaměstnání je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra ČR vyplněním formuláře žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Pro zaměstnavatele

Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou
Formulář podává zaměstnavatel cizince se zaměstnaneckou kartou na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (§ 107 odst. 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání
Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání, zelenou kartou, modrou kartou nebo zaměstnaneckou kartou na území ČR (§ 87 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo předčasném ukončení zaměstnání
Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince s povolením k zaměstnání, zelenou kartou, modrou kartou nebo zaměstnaneckou kartou na území ČR (§ 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Poslední aktualizace: 5. 11. 2020