Dotační programy na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit za rok 2008