5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu a kód banky: 19-2229001/0710
Účel platby: všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: číslo jednací nebo číslo faktury
Specifický symbol: 10699