2. kolo

MPSV vyhlašuje 2. kolo dotačního řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“. Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2015 lze podávat nejpozději do 10. června 2015.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

Dne 14. 9. 2015 zasedala Výběrová komise pro dotační program na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro 2. kolo na rok 2015. Na základě doporučení této komise rozhodla paní ministryně o udělení dotace takto:

Výsledky dotačního řízení „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2015 – 2. kolo (273,42 kB)

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky stárnutí, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 221 922 834

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021