Životní úroveň v České republice dlouhodobě roste

1. 8. 2010

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se zvýšil od roku 1993 více než trojnásobně, ze 3 571 Kč na jednoho jejího člena na 12 800 Kč v roce 2009. Domácnosti důchodců zaznamenaly v uvedeném období rovněž více než trojnásobný nárůst průměrného měsíčního příjmu, a to z 2 924 Kč na 10 404 Kč. Tyto a další údaje lze najít v publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993–2009“, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).