Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový

1. Životní událost

Jsem mladý dospělý, který odešel z náhradní rodinné péče nebo z ústavního zařízení.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Jednorázový zaopatřovací příspěvek může být přiznán mladému dospělému za předpokladu, že byl ke dni nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek a pokud není ke dni nabytí jeho plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem podle zákona o státní sociální podpoře nebo přestal-li splňovat podmínky pro vznik nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek podle ust. § 50b zákona.

Podmínkou je tedy pouze

  1. skutečnost, že mladý dospělý byl ke dni přecházejícímu dni nabytí zletilosti nebo plné svéprávnosti v kterékoli formě péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek bez ohledu na dobu jejího trvání (postačuje tak pouze jediný den),
  2. je zaopatřenou osobou nebo
  3. je zaopatřenou osobou, protože je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně a přestal splňovat podmínky pro vznik nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek nebo
  4. je nezaopatřenou osobou, která nesplňuje podmínky vzniku nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek např. z důvodu nesplnění dob trvání péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek (např. dítě bylo den předcházející dni nabytí jeho zletilosti v ústavní výchově, kde bylo celkem 5 měsíců).

Dávku lze vyplatit témuž mladému dospělému pouze jednou.

4. Vznik nároku

Byl-li mladý dospělý ke dni, který bezprostředně předcházel dni nabytí jeho zletilosti nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti, v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a není-li ke dni nabytí plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem nebo přestal-li splňovat podmínky pro vznik nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b, náleží mu jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 28 750 Kč.

Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu, kdy mladý dospělý zůstává v plném přímém zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 nenáleží.

Zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 mladému dospělému nenáleží, byla-li mu poskytnuta věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek podle § 33 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.