Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte

POZOR! Tiskopis ke stažení platný od 1. 1. 2022 ZDE

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.

Rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte/dětí do pěstounské/předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti/dětem s doložkou vykonatelnosti.

Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.

Návrh na svěření nezletilého dítěte/dětí do pěstounské péče.

Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.

Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.

Rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ).

Rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Případně další doklady.

Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte.

Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.