Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání

K žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání se přikládá vyjádření obchodní korporace, že cizince i nadále zaměstná. Vyjádření obchodní korporace je nutné doručit příslušné krajské pobočce ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk