Snadnější přístup vysokoškolsky vzdělaných občanů ČR na německý trh práce

1. 1. 2009

Dnem 1. 1. 2009 vstoupila ve Spolkové republice Německo v platnost legislativní úprava, která představuje další dílčí krok ke snadnějšímu přístupu občanů ČR na německý trh práce.