Pohřebné

1. Životní událost

Jsem osobou, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

4. Vznik nároku

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:

  1. dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, jestliže toto dítě mělo na území České republiky trvalý pobyt (podle § 3 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů),
  2. osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže tato osoba měla na území České republiky trvalý pobyt (podle § 3 odst. 1, 2 nebo 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů),
  3. plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Splňuje-li podmínky nároku na pohřebné více osob, náleží tato dávka jen jednou, a to osobě, která uplatní nárok na dávku jako první. Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení podle zvláštního právního předpisu.

Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle § 3 zákona č. 117/1995 Sb. se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde o dítě mrtvě narozené.

Nárok na dávku vzniká dnem vypravení pohřbu a jeho úhrady.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a zaniká uplynutím 1 roku od vzniku nároku na dávku.