Jak mají být vypláceny odměny zaměstnancům ve zdravotnictví za mimořádné nasazení v souvislosti s pandemií COVID-19?

4. 11. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo stanovisko k četným dotazům zástupců zdravotníků, souvisejících s právním režimem mimořádných odměn za zvýšené pracovní nasazení v době pandemie. Apeluje v něm na zaměstnavatele, aby dbali na dodržování zákoníku práce a nedocházelo ke krácení mzdových či platových práv zaměstnanců. Odměna za pracovní nasazení nemůže být zaměňována např. za odměnu k životnímu jubileu apod., ta se nezapočítává do průměrného výdělku, od kterého se odvíjí např. výše náhrady za dovolenou a má vliv také na výši budoucího důchodu.

Více se dočtete v příloze