Doklad o výši nákladů na bydlení

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o příloze

Příloha k žádosti o příspěvek na bydlení, kterou se dokládají uhrazené náklady na bydlení (nájemné, energie a další služby) za rozhodné období včetně vyúčtování.

Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně posuzovaných osob předložit vždy doklad o výši nákladů na bydlení do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které se nárok na dávku prokazuje.

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk

Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře