č.j. MPSV 2020-204623 Srovnávací studie příspěvků na péči a zajištění sociální služby typu osobní asistence v zemích EU

Srovnávací studie příspěvků na péči a zajištění sociální služby typu osobní asistence v zemích EU

č.j. MPSV 2020-204623

Menu