Bezpečnost práce a ochranu zdraví je třeba řešit průběžně

1. 10. 2009

Historicky první kulatý stůl s odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví se 6. října 2009 uskutečnil na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem akce bylo vyměnit si poznatky z kontrol, poukázat na zjištěné nedostatky při provádění zkoušek a projednat systém udělování akreditací pro provádění zkoušek, kterými jsou ověřovány odborné způsobilosti v prevenci rizik a k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.