2015/21166-112 Ve věci seznamu realizovaných výzkumů trhu a veřejného mínění, jež zadávalo či se na nich finančně podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, v letech 2012 - 2015

Ve věci seznamu realizovaných výzkumů trhu a veřejného mínění, jež zadávalo či se na nich finančně podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, v letech 2012 - 2015

2015/21166-112

Menu