2015/12934-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se výsledků veřejné zakázky „Informace o pracovních podmínkách u zaměstnavatelů v České republice na základě analýzy kolektivních smluv“

Ve věci informací a podkladů týkajících se výsledků veřejné zakázky „Informace o pracovních podmínkách u zaměstnavatelů v České republice na základě analýzy kolektivních smluv“

2015/12934-112

Menu