2011/55990-21 Poskytnutí zprávy expertního týmu ve věci týraného chlapce z Brna

Poskytnutí zprávy expertního týmu ve věci týraného chlapce z Brna

2011/55990-21

Dotaz:

(ze dne 21. 7. 2011)

Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Žádám tímto o poskytnutí zákonných informací ve věci týraného chlapce z Brna, požaduji poskytnutí expertní zprávy v rozsahu cca 31 stran vypracované za peníze daňových poplatníků popisující důvody vzniku celého excesu. Pro snížení vynakládání finančních prostředků za poštovní přepravu písemnosti souhlasím se zasláním celé kompletní zprávy ve formátu .doc, .rtf nebo .pdf na mail, a to bez zbytečných průtahů a odkladů.

Současně sděluji, že jsem se jako individuální odborná veřejnost zúčastnil soudních jednání soudů obou stupňů v Brně kde byli odsouzeni oba rodiče chlapce a jsem tedy seznámen s osobními informacemi, lékařskými a psychologickými zprávami i rozsahem jeho týrání, včetně postižení, prodělaných nemocí a osobních údajů, nezletilého chlapce a tedy ochrana těchto údajů ze strany ministerstva, jako případná záminka k neposkytnutí této kompletní zprávy, je nedůvodná.

Děkuji za poskytnutí kompletní expertní zprávy a informaci o tom, kdy mi bude tato zpráva doručena.

Odpověď ředitele odboru rodiny a dávkových systémů:

MPSV – ředitel odboru rodiny a dávkových systémů – vydalo rozhodnutí, ve kterém se žádost o zaslání závěrečné zprávy expertního týmu ministra práce a sociálních věcí v případu týraného nezletilého chlapce z Brna odmítá. Zejména z těchto důvodů: Závěry, ke kterým dospěl expertní tým, byly prezentovány na tiskové konferenci MPSV dne 1. 6. 2011 a zveřejněny na internetových stránkách MPSV. Jelikož se v podstatě celá závěrečná zpráva expertního týmu týká rodinného života konkrétní rodiny a jejího soukromí, obsahuje osobní údaje a to nezřídka velice citlivé, např. údaje o zdravotním stavu členů rodiny, odsouzení za trestný čin atd., bylo by poskytnutí celé zprávy porušením jak zákona na ochranu osobních údajů, tak osobnostních práv chlapce a ostatních členů jeho rodiny. Rovněž by takový postup nebyl v zájmu nezletilého chlapce.

Menu