Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Cílem kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu bylo porozumět aspektům spojeným se vznikem a uspokojováním vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách, dále popsat vzájemné souvislosti a získat podklady k interpretaci kvantitativních dat získaných z dotazníkového šetření. Za tímto účelem bylo v období od února do června 2018 realizováno dvanáct fokusních skupin (České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno), kterých se zúčastnilo celkem 116 účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů poskytujících kvalifikační kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 6. 2. 2020