Zasedání expertů MISSOC

Vzájemný informační systém o sociální ochraně (MISSOC) byl založen v roce 1990 s cílem podporovat vzájemnou výměnu informací o sociální ochraně mezi členskými státy EU. Každý členský stát zastupují v systému dva experti, jeden je z ministerstva, druhý z příslušné instituce sociálního zabezpečení. Zasedání expertů se uskutečňují dvakrát do roka, zpravidla v květnu a říjnu, vždy v předsednické zemi. Síť expertů byla v roce 2000 rozšířena o zástupce Islandu, Lichtenštejnska a Norska, v roce 2002 také o zástupce Švýcarska. V současné době je do sítě MISSOC zapojeno celkem 31 zemí.