Zasedání expertů MISEP

Vzájemný informační systém o politice zaměstnanosti (MISEP). Síť národních korespondentů MISEP byla vytvořena v rámci komunitárního programu „Zaměstnanost“. Každý členský stát EU má v síti MISEP dva zástupce. Jednoho za veřejné služby zaměstnanosti, druhého za ministerstvo odpovídající za politiku zaměstnanosti. Zasedání MISEP se uskutečňují dvakrát do roka a pořádají je vždy předsedající země, spolu s EK a EEO (Evropská observatoř zaměstnanosti).