Zasedání Administrativní komise sociálního zabezpečení migrujících pracovníků

Administrativní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků byla ustavena s cílem zajistit provádění nařízení Rady č. 1408/71 a 574/72. Podle vnitřních pravidel tohoto orgánu zasedáním předsedá zástupce předsednické země. Zasedání se konají zpravidla čtyřikrát ročně v Bruselu.