Workshop – Zahraniční praxe v Nizozemsku a Finsku

Dne 22. srpna 2017 proběhl v Praze třetí ze série krajských workshopů pořádaných v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, tentokrát na téma Zahraniční praxe v sociálním bydlení v Nizozemsku a Finsku. Workshop vycházel ze zkušeností ze dvou zahraničních studijních cest, které proběhly v rámci tohoto projektu. Koncept sociálního bydlení v těchto dvou zemích, tak jak jej poznali účastníci cest, představila Mgr. Kateřina Hubená, garantka přenosu dobré praxe na projektu Podpora sociálního bydlení a organizátorka obou zahraničních cest. Účastníci se dozvěděli o tom, jak je v Nizozemsku a Finsku systém sociálního bydlení postaven, legislativně zajištěn, financován, kdo má agendu sociálního bydlení na starosti a jaké doprovodné sociální služby dále klientům poskytují. Poté se rozběhla debata o možnostech inspirace ze zahraniční praxe a využití prvků těchto systémů na lokální úrovni v obcích.

V levém menu naleznete program workshopu a prezentace:
1) Zahraniční praxe Nizozemsko (K. Hubená)
2) Zahraniční praxe Finsko (K. Hubená)