Workshop – Bytová družstva a jejich role v sociálním bydlení

Dne 21. června 2017 proběhl v Plzni druhý ze série krajských workshopů pořádaných v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, tentokrát na téma Bytová družstva a jejich role v sociálním bydlení. Svůj příspěvek představili JUDr. Ivan Přikryl z Družstevního marketingového sdružení a Ing. Milan Taraba ze Sdružení nájemníků. Speciálním zahraničním hostem tohoto workshopu byl pan Peter Bartels, Předseda představenstva sdružení nájemníků Dresden und Umgebung z Německa. Účastníci se dozvěděli o zahraniční praxi v oblasti sociálních bytových družstev i o zkušenostech bytových družstev z české praxe a rozběhla se živá debata o možnostech využití tohoto konceptu v rámci sociálního bydlení. Dále byl představen projekt sociálního bydlení města Plzně, který je realizován za finanční podpory z ESF.

V levém menu naleznete program workshopu a vybrané prezentace:
1) Bytová politika města Plzně (K. Vodičková)
2) Družstva a neziskový sektor (I. Přikryl)
3) Historická role bytového družstevnictví v českých zemích a v Evropě (M. Taraba)
4) Péče o sociální byty a součinnost bytových družstev na příkladu města Drážďany (P. Bartels)