Úřední hodiny podatelny

(vyjma dnů pracovního klidu)

7. 30 - 17. 00 hod. - pondělí a středa
7. 30 - 16. 15 hod. - uterý a čtvrtek
7. 30 - 15. 00 hod. - pátek