Aktuální opatření MPSV pamatují v souvislosti s nemocí COVID-19 i na pomoc dětem v nouzi

11. 11. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v současnosti zvýšenou měrou podílí také na krizové pomoci dětem, které se ocitly bez péče svých rodičů. Jedná se zejména o podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a také souvislou metodickou podporu pro organizace, které pěstounům poskytují doprovázení a poradenství.