MPSV ve spolupráci s Armádou České republiky rozšiřuje podporu sociálním službám

5. 11. 2020

Ve spolupráci s Centrem biologické ochrany Těchonín Armády České republiky MPSV realizuje další aktivity zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19 v sociálních službách. Dnes byly spuštěny první specializované online konzultace, jejichž prostřednictvím zaměstnanci sociálních služeb získají cenné informace a odbornou instruktáž, jak správně postupovat při práci s ochrannými pomůckami. Informace o termínech dalších online konzultací a o způsobu přihlašování obdrží poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím krajských úřadů.