Tematická konference: „Flexijistota v době hospodářské krize“ + Neformální zasedání Výboru pro zaměstnanost (EMCO)

Součástí konference bude několik tématických bloků.

Po úvodním slovu ministra Petra Nečase budou následovat jednotlivé bloky:

  • Implementace principů flexijistoty v novém ekonomickém kontextu – zahajovací projev komisaře Vladimíra Špidly a britského ministra pro zaměstnanost Pat McFaddena.
    1. blok: Podpora přechodů na trhu práce: základní aspekt implementace politiky flexijistoty.
    2. blok: Celoživotní vzdělávání: přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce na cestě k obnově.
    3. blok: Zaměřeno na nejvíce ohrožené: modernizace sociální ochrany a podpora aktivace.

Výbor pro zaměstnanost (EMCO) je poradním orgánem Rady. Podává stanoviska na žádost Rady nebo EK a přispívá k přípravě jednání Rady. Jeho předseda Emilio Gabaglio (Itálie) byl do funkce zvolen počátkem roku 2007. Funkční období předsedy EMCO je dvouleté a předsednická země zajišťuje volbu nového předsedy. České předsednictví bude tedy zajišťovat volbu nového předsedy. Funkci sekretariátu EMCO zajišťuje Komise.

Neformální zasedání EMCO se uskutečňují zpravidla v zemi, která vykonává funkci předsednictví v Radě EU. Na programu bývá jedno z klíčových témat předsednictví v dané oblasti. Navrhuje se spojit neformální zasedání EMCO s tématickou konferencí, vybraná témata na sebe navazují.