Standardizovaný záznam sociálního pracovníka (SZSP)

Úlohy jsou součásti aplikace OKnouze/OKslužby,

 • úlohy pro evidenci standardizovaného záznamu sociálního pracovníka jsou určeny pracovníkům obcí, KÚ a ÚP,
 • úlohy týkající se žádostí o dotace na výkon sociální práce jsou určeny pracovníkům obcí a KÚ.

Aktuality

 • 16.04.2019
  • Uživatelská příručka je rozšířena o popis vytvoření a podání upraveného rozpočtu a o popis vytvoření a podání hlášení změny čerpání dotace.
  • Od verze Javy 1.0.8_211 dochází ke změně licenčních podmínek jejího používání. Doporučujeme tedy aktuálně Javu neaktualizovat. Připravujeme návod na získání a instalaci jiné distribuce Javy, která nebude tolik omezena licenčními podmínkami.
 • 11.02.2019 Aktualizovaná příručka obsahuje změny týkající se hodnocení žádostí a popis opravy žádosti podle požadavku hodnotitele. K provedení opravy budou žadatelé vyzváni dopisem z MPSV. Pro hodnotitele a administrátora jsou níže k dispozici šablony exportů dat žádostí od dotačního roku 2018.
 • 06.02.2019 Od 31. 1. 2019 lze pro provoz aplikace využít verzi java 11. Postup instalace a spuštění aplikace pomocí java 11 je uveden na spouštěcí stránce aplikace.
 • 15.01.2019 K dispozici je nová verze uživatelské příručky pro podávání žádostí o dotace. Změny se týkají zejména: hlavního formuláře žádosti (nově se zadává identifikátor datové schránky), stávajícího a optimálního personálního zajištění a přehledu nákladů - viz níže.
 • 10.01.2019 Metodika MPSV k dotacím na výkon sociální práce pro rok 2019
 • 31.07.2018 Byl aktualizován manuál (kapitoly týkající se hodnotitelů žádostí a administrace dotačního řízení). Nově jsou na této stránce dole pro hodnotitele a administrátora k dipozici šablony k souborům exportů ve formátu CSV.
 • 19.06.2018 Žadatelé o dotaci, kterří byli vyzváni k opravě podané žádosti, mohou od 20.6.2018 provést požadované opravy. Postup je uveden v kap. 6 nové uživatelské příručky - viz níže.
 • 01.06.2018 Nová verze aplikace: změny se týkají vyúčtování dotací (úprava formuláře skutečných výdajů hrazených z dotace, vložení přílohy Hlášení změn o položkovém čerpání rozpočtu dotace) a hodnocení žádostí. Byla upravena také uživatelská příručka.
 • 29.05.2018 Nová verze uživatelské příručky pro podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování obsahuje podrobnější popis k vyplnění formuláře skutečných nákladů hrazených z dotace pro vyúčtování.
 • 25.05.2018 Metodika MPSV k dotacím na výkon sociální práce pro rok 2018.
 • 22.05.2018 Aktualizovány vzory pověření. Je k dispozici verze manuálu s lepším rozlišením obrázků.
 • 17.05.2018 Byla nainstalována nová verze aplikace pro podávání žádostí o dotace na rok 2018 a vyúčtování dotace za rok 2017. Současně byla aktualizovaná uživatelská příručka.
 • 28.03.2018 Stanovisko odboru 22 MPSV (1.83MB) k platovým třídám sociálních pracovníků

Informace k úloze Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

V případě metodických dotazů se obracejte na Mgr. Ilonu Kolářovou - ilona.kolarova@mpsv.cz.

Uživatelská příručka:  SZSP (1.59MB)

Informace k úloze Dotace na výkon sociální práce

V případě metodických dotazů se obracejte na

Uživatelská příručka pro žadatele o dotaci a hodnotitele:  Dotace na SP (2.45MB)

Vzor pověření k podání  žádosti o dotace (16.68kB)

Vzor pověření k podání  vypořádání (16.81kB)

Hotline a provoz aplikace

 • Informace o provozu aplikace (stav systému, dostupnost systému aj.): OKnouze/OKslužby (je vyžadován uživatelský účet k tomuto portálu).
 • Pravidelná údržba IS v centru probíhá každé úterý a čtvrtek od 17.00 hodin do 24.00 hodin. V uvedené době je aplikace nedostupná.
 • Hotline: hotline.oknouze@oksystem.cz nebo na tel. 236 072 230 v pracovních dnech pondělí až pátek: 8:00-16:00

Uživatelské účty aplikace

 • Zaměstnanci, kteří mají uživat úlohy pro vedení SZSP anebo podávat žádosti o dotace na SP, musí mít zřízen uživatelský účet pro přístup k této aplikaci.
 • Uživatelský účet zřizuje prostřednictvím aplikace jiný pracovník úřadu (správce systému), který již má uživatelský účet aplikace s oprávněním "správa systému".
 • Uživatelé s oprávněním "správa systému" mohou vytvářet uživatelské účty pro další pracovníky své obce nebo kraje.
 • Pro práci se SZSP musí mít uživatel oprávnění "sociální pracovník", pro podání žádosti na SP musí mít oprávnění "podání žádosti". Podrobněji v uživatelských příručkách.

Spuštění aplikace