Jak poznat status cizince?

  1. Žadatel o mezinárodní ochranu disponuje tímto průkazem (skládanka):
    Ministerstvo vnitra vydá žadateli o mezinárodní ochranu průkaz do 3 dnů ode dne podání žádosti, až poté může opustit přijímací středisko Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
  2. Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou disponuje jedním z těchto průkazů (jednoduchý sešit):
  3. Cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, disponuje tímto dokladem (samolepící štítek v cestovním dokladu):
    Cizinec, který je držitelem víza za účelem strpění pobytu s kódem č. 84, může povolení k zaměstnání získat až po 6 měsících ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu. Cizinec, který je držitelem víza za účelem strpění s kódem č. 91, může Úřad práce ČR požádat o vydání povolení k zaměstnání kdykoliv.
  4. Cizinec, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, disponuje tímto dokladem (karta):
    Písmeno P uvedené spolu s číselným kódem č. 91 značí, že cizinec musí mít povolení k zaměstnání; písmeno V je uvedeno, pokud má volný přístup na trh práce.

Vzory všech vydávaných dokladů lze nalézt zde:

http://www.consilium.europa.eu/prado/cs/prado-documents/cze/h/index.html