Kalendář publikování nezaměstnanosti

Nové údaje o nezaměstnanosti budou zveřejněné vždy 6. pracovní den po ukončení sledovaného období.

Upozornění na změnu metodiky

Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Další informace viz Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti.

Poslední aktualizace: 24. 6. 2020