Kalendář publikování nezaměstnanosti

Sledované období rok 2021 rok 2022
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Zveřejnění dat 10.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9.5. 8.6. 12.7. 8.8. 8.9. 10.10. 8.11. 8.12. 9.1.

Upozornění na změnu metodiky

Na základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Další informace viz Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti.

Poslední aktualizace: 10. 1. 2022