Sociální bydlení

V roce 2016 MPSV vytvořilo společně se spolugestory Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativě návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Návrh zákona vycházel z Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025, což je strategický a koncepční materiál, který byl schválen vládou dne 12. října 2015. Tento návrh zákona však nebyl přijat vládou a v roce 2018 bylo vládou v rámci plánu legislativních prací ustanoveno, že Ministerstvo pro místní rozvoj bude hlavním gestorem věcného záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení.

MPSV je gesčním resortem ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (noclehárny, azylové domy, domy na půl cesty atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Role těchto sociálních agend v systému sociálního bydlení není pouze podpůrná, ale je naprosto klíčová pro jeho fungování. Především sociální práce, ale také sociální služby, jsou nezbytnou součástí sociálního bydlení zejména u lidí v hluboké bytové nouzi, kteří řeší vícenásobné sociální a ekonomické problémy.

Sociální bydlení v součinnosti s další politikou sociální integrace by mělo nejen zajistit důstojné a cenově dostupné bydlení, ale ve výsledku i svým charakterem redukovat následky sociálního a hospodářského vyloučení.

Poslední aktualizace: 13. 4. 2021