Semináře

Ve 2. polovině roku 2010 organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci sNárodním vzdělávacím fondem, o.p.s. a příslušnými regionálními Eurocentry v rámci komunitárního programu PROGRESS sérii seminářů a workshopů pro potenciální žadatele o grant.

Tématem seminářů budou kromě informací o komunitárním programu a o struktuře předkládaných projektů rovněž praktická doporučení pro zpracování projektu . Workshop bude zaměřen na zpracování konkrétního návrhu projektu a konkrétní doporučení pro jeho předložení a úspěšnou realizaci.

Semináře proběhnou v následujících městech: