Sdělení MPSV č. 147/2020 Sb.

147

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. března 2020

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2019 ve výši 34 125 Kč činí pro období od 1. května 2020 do 30. dubna 2021 průměrná hrubá roční mzda v České republice 409 500 Kč.

Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc, v. r.