Analýza za rok 2017 včetně příloh

Analýza - text:

Analýza za rok 2017 (3.1MB)

Přílohy:

Vývoj zaměstnanosti podle odvětví činnosti (CZ - NACE) (302.53kB)
Skladba osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle odvětví činnosti CZ - NACE a pohlaví (213.26kB)
Zaměstnanost podle odvětví činnosti CZ - NACE a sektorů - krajské členění (217.88kB)
Zaměstnanost v krajích podle vykonávaného zaměstnání (klasifikace CZ-ISCO) (203.94kB)
Počty zaměstnaných podle sektorů NH, podle postavení a podle vybraných skupin v členění muži a ženy (133.78kB)
Vzdělanostní struktura zaměstnaných a podle věku v členění na muže a ženy (285.54kB)
Struktura zaměstnanosti podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) v členění na muže a ženy (199.16kB)
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání volných pracovních míst, podíl nezaměstnaných osob (281.27kB)
Specifické podíly nezaměstnaných osob podle věku (242.59kB)
Mapy podílu nezaměstnaných osob a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (550.76kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (tabulky) (577.91kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (grafy) (317.9kB)
Pohyb počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2017 (226.14kB)
Setřídění okresů podle průměrného podílu nezaměstnaných osob (PNO) v roce 2017, PNO a počtu uchazečů na 1 VPM k 31.12.2017 (189.12kB)
Podíl nezaměstnaných osob podle krajů ČR v letech 2005 - 2017, Regionální rozdíly v podílu nezaměstnaných osob (195.87kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v regionech seřazená podle podílu nezaměstnaných osob (373.31kB)
Vývoj na trhu práce (582.69kB)
Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (836.66kB)
Pracovní místa vytvořená v rámci APZ v jednotlivých krajích a počet podpořených osob (469.2kB)
Čerpání finančních prostředků na nástroje APZ v jednotlivých krajích (666.48kB)
Přehled poskytnuté podpory v rámci Systému investičních pobídek (SIP) (395.97kB)
Přehled poskytnuté podpory v rámci Systému investičních pobídek (SIP) podle krajů (338.72kB)
Vývoj počtu osob podpořených v rámci nástrojů APZ (graf) (319.66kB)
Vybrané ukazatele ESZ a plnění národních cílů Evropa 2020 - srovnání EU a ČR (404.05kB)
Vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ - srovnání členských států EU (327.33kB)
Další ukazatele trhu práce - srovnání členských států EU (398.93kB)

Ke stažení:

Vše v jednom archivu (10.96MB)