Analýza za 1. pololetí roku 2018 včetně příloh

Analýza - text:

Analýza za 1. pololetí 2018 (2.97MB)

Přílohy:


Vývoj zaměstnanosti podle odvětví činnosti (CZ - NACE) (302.53kB)
Skladba osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním podle odvětví činnosti CZ - NACE a pohlaví (213.26kB)
Zaměstnanost podle odvětví činnosti CZ - NACE a sektorů - krajské členění (217.88kB)
Zaměstnanost v krajích podle vykonávaného zaměstnání (klasifikace CZ-ISCO) (203.94kB)
Počty zaměstnaných podle sektorů NH, postavení v zaměstnání a vybraných skupin v členění muži a ženy (133.78kB)
Vzdělanostní struktura zaměstnaných v členění na muže a ženy a podle věku (285.54kB)
Struktura zaměstnanosti podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) (199.16kB)
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání volných pracovních míst, podíl nezaměstnaných osob (281.27kB)
Specifické podíly nezaměstnaných osob podle věku (242.59kB)
Mapy podílu nezaměstnaných osob a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (550.76kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (tabulky) (577.91kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v členění na muže a ženy - podle výše podpory, věku, vzdělání a délky evidence (grafy) (317.9kB)
Pohyb počtu uchazečů o zaměstnání v 1.pololetí 2018 (226.14kB)
Setřídění okresů podle průměrného podílu nezam. osob (PNO) v 1.pol. 2018, PNO a počtu uchazečů na 1 VPM k 30.6.2018 (189.12kB)
Podíl nezaměstnaných osob podle krajů ČR v letech 2006 - 2018, regionální rozdíly (195.87kB)
Struktura uchazečů o zaměstnání v regionech seřazená podle podílu nezaměstnaných osob (373.31kB)
Vývoj na trhu práce (582.69kB)
Vývoj v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (836.66kB)
Pracovní místa vytvořená v rámci APZ v jednotlivých krajích, počet podpořených osob v rámci ČR (469.2kB)
Čerpání finančních prostředků na nástroje APZ v jednotlivých krajích (666.48kB)
Přehled poskytnuté podpory v rámci Systému investičních pobídek (SIP) (395.97kB)
Vývoj počtu osob podpořených v rámci nástrojů APZ (graf) (338.72kB)
Vybrané ukazatele ESZ a plnění národních cílů Evropa 2020 - srovnání EU a ČR (319.66kB)
Vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ - srovnání členských států EU (404.05kB)
Další ukazatele trhu práce - srovnání členských států EU (327.33kB)

Ke stažení:

Vše v jednom archivu (13.07MB)